Ulaz za korisnike
Izaberite kategoriju
Imate tvrtku?

Kreirajte svoj profil i privucite kupce i klijente

Registrirajte se »

Utovarivači na kotačima

Utovarivači na kotačima
Saznajte više o tvrtkama i obrtima u kategoriji utovarivači -Utovarivači na kotačima -utovarna (čeona, visinska) lopata, osnovni radni alat dijela bagera te utovarivača (stoga ponekad utovarivače nazivaju utovarne lopate,

Utovarivači na kotačima - utovarna (čeona, visinska) lopata, osnovni radni alat dijela bagera te utovarivača (stoga ponekad utovarivače nazivaju utovarne lopate, za možebitni iskop nekih vrsta tla te, prvenstveno, za utovar sipkih gradiva. Kod bagera određuje logistiku njegova rada odnosno bageri sa utovarnom lopatom u načelu uglavnom rade, dakle kopaju i zatim tovare, od razine svojega stajanja prema gore i od sebe. Utovarne lopate mogu biti bez zubiju i sa zubima na donjem bridu sanduka lopate ovisno u tome da li se rabe samo za utovar ili se rabe za dijelomični iskop te zatim utovar (posebice miniranih kamenih matereijala). Obujam utovarnih lopata kod bagera je do desetak metara kubičnih a kod utovarivača do dvadesetak metara kubičnih. Velike utovarne lopate bagera također se prazne njihovim otvaranjem sa doljnje ili stražnje strane. Postoje utovarne lopate u obliku rotacijskih sita kojima se uz utovar provodi i prethodno prosijavanje materijala. Raznovrsnost mogućih oblika utovarnih lopata. Foto: Hitachi

Članci

Još članaka ...