Ulaz za korisnike

Vanjska izolacija

Vanjska izolacija

Vanjska izolacija - Kod vanjske izolacije razlikujemo izolaciju jezgre, koja se postavlja direktno na vanjski zid i izolaciju otraga ventilirane fasade.

Pri tome između fasade i izolacijskog sloja ostaje uvijek prostor popunjen zrakom, širine oko cca.2 cm. Foto: Puren