Ulaz za korisnike

Viseće skele

Viseće skele

Viseće skele se koriste tamo gdje se radne i zaštitne skele ne mogu montirati na čvrstu podlogu i to iz

- statičkih
- prometno-tehničkih
- ili sigurnosno relevantnih razloga

Visećeć skele se mogu koristiti za obradu i održavanje fasadnih površina ovješene s krova ili pomične na krovu, kako bi bile pokretne na fasadama.
Sljedeće tipično područje primjene kod kojeg su nosači za premošćenje većinom fiksni sastavni dio viseće skele, jesu ravne skele: služe za montažu ili saniranje stropova na javnim objektima. Tako je izbjegnuta opasnost ugrožavanja pješaka odnosno omogućeno je njihovo neometano kretanje za vrijeme trajanja radova (npr. bazeni za plivanje, dvorane i sl.) Foto: Harsco