Ulaz za korisnike
Izaberite kategoriju
Imate tvrtku?

Kreirajte svoj profil i privucite kupce i klijente

Registrirajte se »

Vrtna oprema

Vrtna oprema
Pametnim korištenjem prostora u blizini stana/kuće možete značajno poboljšati kvalitetu stanovanja. Tu treba donijeti odluku o različitim mogućnostima korištenja (igra, sport, odmor, komunikacija) ili opremanjem vrta.

Prilikom projektiranja kuće svakako treba odmah uzeti u obzir i buduće uređenje vanjskih površina. Vanjske površine jesu zbirni pojam za sve površine oko posjeda, koje leže izvan objekta.

Te površine se mogu podijeliti u:

• Infrastruktura i promet na posjedu(primjerice pristupni putevi, kolni prilazi i vrtne staze)
• Površine za boravak (terase, kutne garniture)
• Površine za igru
• Vrtna područja (travnjaci, biljke, vodene površine)
• Funkcionalne površine (prostor za smeće i kompost)
• Površine za sporedne objekte (garaža, carpot, vrtna kućica i kućica za alat)

Oblikovanje i kasnija uporaba vanjskih površina ovisi u prvom redu o položaju i dimenzijama posjeda kao i o rubnim uvjetima kao primjerice dopuštene intervencije na granici posjeda, u blizini susjeda, položaj prema prometnici i slično. Bitan utjecaj ima oblik i položaj posjeda kao i njegove relacije prema slobodnim površinama (ulaz, prilaz vrtu). Planiranje vanjskih površina i nacrt objekta moraju biti od početka međusobno usklađeni.

Investitor može zatražiti pomoć inženjera hortikulture i arhitekata za uređenje krajolika. Njihova usluga obuhvaća oblikovanje vanjskih površina,terena, puteva, prilaza, dvorišta, zelenih površina i jezera, pa sve do odabira biljki i drveća.

Članci

Još članaka ...