Ulaz za korisnike

Zaštita od korizije

Zaštita od korizije

Pod pojmom zaštita od korozije se podrazumijevaju mjere, koji se pokušavaju spriječiti i smanjiti oštećenja, koja nastaju na metalnim građevnim dijelovima. Budući da se nikada ne može stvoriti potpuna zaštita od korozije, nastoji se zaštitom od korozije zaštititi metal tijekom njegovog životnog vijeka. Korozija općenito prikazuje reakciju materijala sa svojim okolišem te na taj način nastale, mjerljive promjene, koje dovode do oštećenja funkcije građevinskog materijala. Korozija nastaje na metalu, no najpoznatija korozija metala je hrđa.

Kod zaštite od korozija se može birati između dvije vrste. Kao prva vrsta postoji pasivna zaštita od korozije. Pasivnu zaštitu od korozije predstavlja premaz metala odnosno drugog materijala sa prikladnim materijalom, koji je namijenjen za sprječavanje korozije. To uključuje primjerice premazi lakom, emajlom, gumom ili konverzijskim slojem ili drugim nemetalnim premazima. Međutim, postoje i galvanski i kemijski slojevi. Tome spadaju primjerice vanjski slojevi sa cinkom (npr. vruče pocinčavanje), zlato, bakar, nikal ili krom. Nedostatak pasivne zaštite od korozije, da vanjski slojevi moraju biti u potpunosti nepropusni, kako bi se osigurala zaštita od korozije. Za razliku od pasivne zaštite od korozije, postoji i aktivna katodna zaštita od korozije. Ovdje štite neplemeniti slojevi metala izradak. Tome pripada primjerice galvanizacija čelika.