Ulaz za korisnike
Izaberite kategoriju
Imate tvrtku?

Kreirajte svoj profil i privucite kupce i klijente

Registrirajte se »

Zaštita od požara

Zaštita od požara
Tražite majstora, proizvod, uslugu ili tvrtku. Saznajte više o tvrtkama i obrtima u kategoriji zaštita od požara

Pod riječi zaštita od požara podrazumijevamo različite mjere koje se odnose na zaštitu od požara. Dakle, mjere za zaštitu od požara osiguravaju da se ne dogodi požar u zgradama i da se požar, ako se dogodi, što manje širi. Osim toga, zaštita od požara osigurava spašavanje ljudi i životinja i omogućava gašenje požara.

Pritom postoje različiti kriteriji zaštite od požara. To uključuje prevenciju požara sa strukturnim zaštitama od požara i sustavom tehničke zaštite od požara kao i aktivne zaštite od požara.

Preventivna zaštita od požara podrazumijeva one mjere koje bi trebale preventivno spriječiti nastanak požara ili širenje požara. Preventivna zaštita od požara je podijeljena u različite dijelove, strukturna zaštita od požara, protupožarni tehnički sustav i organizacijska zaštita požara.

Pod strukturnom zaštitom od požara razumijevamo prevenciju od požara i njegovog širenja na zgradu s različitim mjerama i uređajima. To uključuje i razmatranje ponašanja požara pri upotrebljenim mjerama, požarnu otpornost građevinskih komponenata, podjela zgrade na zone.

Članci

Još članaka ...