Ulaz za korisnike

Zaštitne skele

Zaštitne skele

Zaštitne skele su spojenvi čeličnih cijevi

Spojne skele od čeličnih cijevi su radne i zaštitne skele sastavljene od čeličnih cijevi zaštićenih od korozije , spojnica i ostalih ugradbenih dijelova skele, ovisnih o sistemu. Vrlo su fleksibilne kod prilagodbe ali kod montaže najzahtjevnije. Iz tog razloga se vrlo malo koriste pa i kod prostornih modularnih skela.

Opći zahtjevi: Skele moraju biti montirane i uporabljenje prema “ opće priznatim pravilima tehnike”. Dokaz uporabljivosti: Za spojne skele od čeličnih cijevi neophodan je dokaz njihove uporabljivosti, koji se sastoji od statičkog dokaza i dokaza sigurnosti i zaštite na radu. Ti dokazi se izvode na bazi DIN 4420-1.

Područja primjene: Spojne skele od čeličnih cijevi se koriste tamo gdje iz geometrijskih razloga razmaci sistemskih skela ne odgovaraju,

- jer se na građevini samo na točno propisanim mjestima mogu postaviti držači odnosno sile se mogu izvoditi u građevinu samo na točno određenim mjestima
- jer sistemski uređaji ne mogu pratiti određeni oblik građevine
- jer ekstremna opterećenja čine ovjes držača nužnim, a sistemska primjena nema u datom slučaju smisla.

Pretpostavke

Prilikom konstrukcije materijala oplata i skela treba uzeti u obzir mnogobrojne faktore, već kod određivanja uvjeta izvedbe:

- težina pojedinačnih dijelova
- kod profila: robusnost i torzijska krutost
- rukovanje mora biti jednostavno
- sigurnost kod primjene, bez mogućnosti zamjene dijelova
- mogućnost višestruke primjene dijelova
- neophodnost mjera za sprečavanje nesreća
- ne smije biti dijelova koji se mogu izgubiti, sitni dijelovi moraju biti već montirani
- voditi računa o odnosu cijena- učinak
- provjeriti logistiku, lagani transport i skladištenje
- treba svakako uzeti u obzir i karakteristike uporabljenih materijala
- uporabljeni materijali se moraju lako reparirati

Iz toga proizilaze vrlo kompleksni tijekovi konstrukcije, pri čemu se stalno kao međurezultat moraju provjeravati lakoća primjene i reduciranje troškova rada.