Ulaz za korisnike

Završni radovi

Završni radovi
Završni ili zanatski građevinski radovi su radovi u završnoj fazi građenja ili rekonstrukciji ili popravci oštećenja koja su nastala korištenjem građevine. Cijena završnih radova ovisi o tome koje radove majstor morati izvesti, da bi ste znali kolika će cijena radova biti, morate jasno opisati koje radove treba napraviti. Obavezna provjera majsotra izvođača.

Dalje se  završni ili zanatski radovi dijele na: bravarske radove, fasaderske radove, gipskartonske radove, izolaterske radove, kamenoklesarske radove, keramičarske radove, limarske radove, parketarske radove, podopolagačke radove, soboslikarske radove, staklarske radove, stolarski radovi, žbukerski radovi i ostali radov. U građevinarstvu, utvrđeno je da se pojam zanatskih radova ili obrtničkih radova te se postupno zamjenjuje  pojmom završnih radova.

................................................................................................

Srodne teme: Cijene građevinskih radova (troškovnik) i Izrada troškovnika

Članci

Još članaka ...