Ulaz za korisnike
žbuke

žbuke

Normalna žbuka ima specifičnu težinu u suhom agregatu najmanje 1,5 kg/dm3, s mineralnim dodacima i gustom strukturom.Već prema rastućoj najmanjoj tlačnoj čvrstoći klasificira se u grupe žbuke I,II,III i IIIa. Žbuka za tanke posteljice predstavlja vrstu normalne žbuke, krupni granulat ne smije biti veći od 1 mm. Pronađite najbolje cijene žbuke i informacije o najboljim žbukama i žbukanju

Žbuka za tanke posteljice se koristi za predzidove od kamena i ravnih elemenata s malim odstupanjima u mjerama < 1mm. Debljina fuga iznosi 1-3 mm.

Žbuka za tanke posteljice se danas koristi gotovo za sve vrste zidova od opeke, jer se smanjenjem udjela fuga reducira relativno visoka toplinska provodljivost fuga nasuprot opeki. Pretpostavka je točnost u mjerama opekea. Kod poroznog betona, koji je pionir tog postupka, to već tvornički ne predstavlja problem, ostale vrste opeke se bruse.

Postupak tanke posteljice od žbuke je čak kod KS ravnih elementa za predzidove neophodan, jer bi isti zbog svoje težine istisnuli normalnu žbuku iz ležaja fuga debljine 10-12 mm.

Žbuka za tanke posteljice isporučuje se samo u jednoj klasi čvrstoće, može se usporediti s grupom žbuke III. S žbukom za tanke posteljice se zbog male debljine fuga postiže visoka tlačna čvrstoća zidova.

Laka žbuka

također služi za smanjenje toplinske provodljivosti zidova. To se postiže dodavanjem lakih dodatnih tvari, kao što su prirodni plovućac, ekspandirana glina ili perlit (specifična gustoća u suhom stanju manja od 1,5 kg/dm3) Laka žbuka se isporučuje kao LM 21(0,21 W/mK) i LM 36(0,36 W/mK), toplinska provodljivost normalnog betona iznosi 1,0 W/mK (kod opeke se postižu npr. vrijednosti od 0,14 W/mK).

Razlika potiče poboljšanje kod zidova za jednu do dvije grupe sposobnosti toplinske provodljivosti. Debljina ležaja fuge odgovara normalnoj žbuki. Nema zahtjeva u pogledu točnosti mjera kamena.Laka žbuka pod opterećenjem pokazuje nepovoljno ponašanje na deformacije za razliku od normalne žbuke i žbuke za tanke posteljice.