Ulaz za korisnike
Izaberite kategoriju
Imate tvrtku?

Kreirajte svoj profil i privucite kupce i klijente

Registrirajte se »

Zidarski radovi, zidari

Zidarski radovi, zidari
Zidarski radovi u osnovi odnose se na građevinsku industriju, a zidari imaju vrlo široko područje djelovanja, te su zaposleni su u tvrtkama za gradnju betonom, poduzećima za visoku gradnju ili jednostavno u tvrtkama za modernizaciju objekata. Cijene zidarskih radova se obračunavaju po četvornom metru ziđa i ovise o vrsti materijala kojim se zida.

Područja rada kod zidara vrlo su šarolika. Rad im se u osnovi odnosi na građevinsku industriju te imaju vrlo široko područje djelovanja, a zaposleni su u tvrtkama za gradnju betonom, poduzećima za visoku gradnju ili jednostavno u tvrtkama za modernizaciju. Zidari su često uključeni i u postavljanje montažnih kuća. U tim slučajevima zaduženi su da postavljaju temelje te da dižu zidove. Uz to se još bave i građenjem stropova te montažom unutarnjih zidova.

Oni, također, sami prave žbuku. Pored montažnih kuća, zidari su uključeni i u gradnji drugih projekata kao što su stepenice ili svodovi.  Iako su dužni pridržavati se planova arhitekta, sami planiraju proces gradnje. Montaža panela i jaružanje temelja su isto u njihovom opisu posla.

Osim toga, oni mogu otkriti strukturna oštećenja i njihove uzroke, a uključeni su i u rušenja objekata, a i izgradnja i montaža gotovih komponenti dio su njihovog posla. Time je zidar uključen u izgradnji novih, u obnovi, održavanju i modernizaciji objekata. Pogotovo kod obnove starih zgrada je od strane zidara potrebna velika vještine i znanje. Uz sve to, zidari sami sastavljaju neke od materijala koje koriste, a neki od njih su beton i armirani beton.

Jedna od dužnosti zidara uključuje i kontrolu kvalitete rada. Jednako tako važno je i osigurati gradilište. Prilikom rada sa strojevima zidari se moraju brinuti o njihovom stanju i čistoći. Praćenje pojedinačnih materijala, primjerice betona ili žbuke, je isto u nadležnosti zidara.

Najvažniji radni alati zidara su lopatica, libela („vaservaga“), zidarski čekić, visak i špaga. Lopatica je alat koji služi za nanošenje žbuke ili za umetanje kamenja. Njihov oblik je uglavnom tro- ili četverokutan.

Da bi se u potpunosti mogla nanijeti žbuka, dužina svih strana lopatice bi trebala odgovarati dužini opeke. Osim klasične lopatice također postoje šiljaste lopatice, lopatice za gletanje, lopatice sa jezičkom, lopatice za čišćenje te lopatice za fugiranje. Libela služi za provjeru  horizontalnosti i vertikalnosti.

Kod zidarskog čekića se radi o posebnoj vrsti čekića. Napravljen je tako da zidar može kamen oblikovati točno onako kako on želi. Za to njegov stražnji dio ima oštar, horizontalan rub. Prednja strana zidarskog čekića ne razlikuje se od one jednog običnog čekića kojeg se može naći u bilo kojem domu. Čekiću je vrlo slična zidarska sjekira.  Njome se može poslužiti kada želi obijati žbuku ili plavac.

Visak je alat za određivanje okomitosti. Sastoji se od komada metala koji visi na špagi. Često je špaga pobojana kredom kako bi njome zidar mogao povlačiti crte po zidu. Kod zidarske špage radi se o jednoj običnoj, napetoj špagi. Ona služi zidaru za poravnavanje kod postavljanja cigli.

Osim posebnih alata, zidar koristi umjetne materijale za zidanje. To su, na primjer, cigla, žbuka ili beton. Također se koristi i vapnenac.

Zidarski radovi

Broj Stavka Jed.mjera Količina Jed.cijena Iznos
1.3.1 Zidanje zidova (nosivih i vanjskih) od pune opeke. U cijenu uključeni rad i materijal. m3 1,00 1200,00 1200,00 kn
1.3.2 Zidanje zidova (nosivih i vanjskih) od blok opeke. U cijenu uključeni rad i materijal. m3 1,00 830,00 830,00 kn
1.3.3 Zidanje zidova (nosivih i vanjskih) od kamena. U cijenu uključeni rad i materijal. m3 1,00 1350,00 1350,00 kn
1.3.4 Zidanje zidova (nosivih i vanjskih) blokovima od porobetona. U cijenu uključeni rad i materijal. m3 1,00 710,00 710,00 kn
1.3.5 Zidanje pregradnih zidova d = 7cm punom opekom. U cijenu uključeni rad i materijal. m2 1,00 250,00 250,00 kn
1.3.6 Zidanje pregradnih zidova d = 7cm šupljom (saćastom) opekom. U cijenu uključeni rad i materijal. m2 1,00 220,00 220,00 kn
1.3.7 Zidanje pregradnih zidova d = 12cm punom opekom. U cijenu uključeni rad i materijal. m2 1,00 185,00 185,00 kn
1.3.8 Zidanje pregradnih zidova d = 12cm šupljom (saćastom) opekom. U cijenu uključeni rad i materijal. m2 1,00 185,00 185,00 kn
1.3.9 Zidanje pregradnih zidova d = 10cm siporeks blokovima. U cijenu uključeni rad i materijal. m2 1,00 230,00 230,00 kn
1.3.10 Grubo i fino žbukanje zidova strojnom gips-vapnenom žbukom u debljini sloja do 2 cm. U cijenu uključeni rad i materijal. m2 1,00 65,00 65,00 kn
1.3.11 Grubo i fino žbukanje stropova strojnom gips-vapnenom žbukom u debljini sloja do 2 cm. U cijenu uključeni rad i materijal. m2 1,00 75,00 75,00 kn
1.3.12 Izrada "plivajućeg" cementnog estriha d=5 cm. Estrih dilatirati od zidova stiroporom d= 2cm te ugraditi mrežu Q 131 ili armirati propilenskim mikrovlaknima. U cijenu uključeni rad i materijal. m2 1,00 78,00 78,00 kn
1.3.13 Dobava i ugradba montažnih nadvoja nad vratima i prozorima. kom 1,00 165,00 165,00 kn
1.3.14 Zidanje dimnjaka od obične pune opeke. U cijenu uključeni rad i materijal. m3 1,00 1400,00 1400,00 kn
1.3.15 Zidanje dimnjaka tipa "Schiedel" presjeka 40/40 cm, sa otvorom O 16cm, komplet sa svim fazonskim komadima i sve po uputi proizvođača. U cijenu uključeni rad i materijal. m1 1,00 780,00 780,00 kn

Članci

Još članaka ...