Ulaz za korisnike

Zidne obloge

Zidne obloge

Zidne površine treba uzeti u obzir već u najranijem stadiju projektiranja.

Boje, površine i struktura unutarnjih zidnih površina određuju zajedno sa svjetlosnim relacijama i akustikom prostora ugodu i atmosferu jedne prostorije.

Vještim kombiniranjem različitih boja prostorije se mogu vrlo interesantno dijeliti te izjednačavati nepovoljne prostorne proporcije. Osvjetljenje samo pojačava takve efekte. Svjetlosne relacije se svakako trebaju uzeti u obzir kod odabira tonova boja. Rado će Vas savjetovati arhitekti i stručnjaci!

Prostorne proporcije se mogu mijenjati ne samo igrom boja, već i horizontalnom odnosno vertikalnom podjelom zidnih površina, primjerice panelima, uzorcima, tapetama. Vertikalni uzorci i podjela fugama čine niže prostorije višima, horizontalna podjela čini visoke prostorije nižima. Primjenom zrcala otvaraju su neiscrpne oblikovne mogućnosti.

Struktura zidnih površina utječe na izgled prostorije. Glatke površine odaju eleganciju, grube površine odgovaraju više rustikalnom stilu. Osim toga struktura površina povezana je a akustikom prostora. Čvrste, glatke površine Reflektiraju zvuk i stvaraju neželjeni odjek. Specijalni akustički sistemi, kao akustična žbuka, reduciraju odjek.

Unutarnja žbuka

Žbuka za unutarnje zidove i stropove mora biti ravna, paropropusna i mora izjednačavati stupanj vlažnosti. Služi kao podloga za premaze i tapete.
Svojstva temeljne žbuke određuju prianjanje. Temeljna žbuka mora biti suha, postojana na masnoću i prašinu. Kod prejako ili preslabo higroskopne podloge neophodan je tretman. Žbukani profili služe kao pomoć pri žbukanju te kao pojačanje za kuteve i ivice.

Žbukana konstrukcija za normalnu unutarnju žbuku:

- špricani nanos za poboljšanje prianjanja žbuke
- podžbuka kao nosivi sloj (najdeblji sloj)
- gornja žbuka kao vidni sloj, koja određujestrukturu i boju žbukane površine Višeslojna konstrukcija sprečava pukotine od bubrenja usljed prebrzog sušenja.

Razlikuju se različite vrste žbuke: tanka žbuka, gipsana žbuka, strojna žbuka, žbuka na bazi umjetnih smola, plemenita žbuka, glinena žbuka, magnetna žbuka, zaštitna žbuka i sl. Alternativno se mogu koristiti ploče od suhe žbuke.

Unutarnji ličenje i premazi

Unutarnje ličenje i premazi služe za oblikovanje u bojama, ali i kao zaštita u cilju održavanja tretiranih površina. Vrsta i svojstva podloge te njena ispravna predobrada određuju i izbor premaza: temeljne boje, međuboje, završne boje itd.

Razlikuju se: premazi na žbukanoj podlozi, premazi na zidovima od opeke, premazi na vapnencu, premazi na betonu, premazi na poroznom betonu, premazi na gipasanim građevinskim materijalima i premazi na drvetu. Koristite uvijek materijale koji ne sadrže štetne tvari te radne tehnike koje su ekološki prihvatljive.

Tapete, zidne obloge, zidni omotači

Njima se mogu uređivati unutarnje zidne površine, a tu se ubrajaju tapete, zidne obloge, zidni omotači za naknadnu obradu. Izbor tapeta je veliki: papirne tapete, tekstilne tapete, tiskane tapete, prifilne tapete, plastične tapete, metalne tapete, tapete od prirodnog kamena, velur tapete, oslikane tapate itd.
Kvalitetne tapete nose posebnu oznaku npr. vodonepropusne, postojane na pranje, visoko vodonepropusne, postojane na čišćenje, visoko postojane na čišćenje. Potrebe za određenom količinom tapeta se daju lako izračunati.

Zidne obloge spadaju kao i tapete u gotove zidne obloge.. Zidne obloge za naknadno tretiranje se u pravilu mogu premazivati. Materijali za podlogu služe kao podloga za gotove zidne obloge ili tekstilne omotače.

Unutarnje zidne obloge

Unutarnje zidne obloge oblikuju prostoriju, mogu poboljšati toplinsku, zvučnu i akustičnu izolaciju, izolaciju od vlage ili požara i obično pokrivaju i nedostatke zidnih površina ili oštećene konstrukcijske dijelove.

U funkcionalne unutarnje zidne obloge se ubrajaju: obloge koje reflektiraju zvuk, obloge koje apsorbiraju zvuk, obloge koje izoliraju zvuk, unutarnje izolacija vanjskih zidova, obloge vlažnih prostorija, protupožarne obloge.

Obloge za vlažne prostorije se postavljaju direktno na zid kao zidne keramičke pločice u posteljici od morta, ispred brtvenog materijala( u području prskanja vode), zatim vodonepropusne obloge od plastičnih traka ili neki drugi materijali s karakterističnim brtvenim svojstvima.

Kod vanjskih zidova vlažnih prostorija , koji imaju vanjsku toplinsku izolaciju treba voditi računa o nesmetanom prolazu vodene pare. Kod unutarnje toplinske izolacije mora se predvidjeti dodatna blokada prolaza pare. >Protupožarne obloge se moraju planirati u skladu s lokalnim zahtjevima i datostima.

Obloge unutarnjih zidova od drveta i drvenih materijala (npr. profilne oplate, šperano drvo, stolarske ploče, ploče od iverice, ploče od drvenih vlakana) učvršćuju se na donju konstrukciju. Između zida i obloge mora biti osigurano odzračivanje i provjetravanje i to preko razmaka od najmanje 2 cm te dole i gore ventilacijski prorezi.
U obzir dolaze i gipsane ploče ili ploče od gipsanih vlakana. Oni dobivaju u pravilu dodatnu obradu površina ili pomoću tapeta ili zidnih obloga s premazom. Učvršćivanje se vrši spojnim materijalima(npr. suha žbuka) ili kao predploče od drveta ili metala.

Ostali materijali za obloge unutarnjih zidova su: keramičke pločice, ploče od prirodnog kamena, betonske ploče, ploče od umjetne smole, ploče od pluta,vlaknastog cementa,kalcij-silikatne ploče, vidni zidovi, zrzalne ploče, metal i plastika.

Stropovi svoda

U obliku luka ili sferični (uobliku kugle), zakrivljeni masivni stropovi ili stropovi kao nositelji žbuke, u različitim povijesnim oblicima za prenapajanje prostorija:
Osnovni oblici:

- bačvasti svodovi s cilindričnim konveksnim površinama
- kupolasti svodovi s konveksnim površinamu u obliku kugle površinama

Stakleni armirano- betonski stropovi

Gotovi elementi od armiranog betona s integriranim betonskim staklom za pokrivanje i osvjetljavanje podruma, okna i sl. Foto: monofaktur.de