Crkva s pastoralnim centrom i Dom za starije i nemoćne

Ivica Brnić, Daniel Sutovsky – Crkva s pastoralnim centrom i Dom za starije i nemoćne

INFO

Projekt se temelji na uvriježenoj tipologiji crkva – klaustar (uz crkvu se ovdje zgrada doma za starije i nemoćne interpretira kao klauster). Time se sklop sidri u kolektivnu svijest o sakralnom graditeljstvu i tako se potiče težnje vjernika za duhovnim, što se nadalje kroz projekt postupno tematizira. Na taj način se stvara most između pučkog poimanja „razumljivih“ elemenata sakralne arhitekture i vrijednosti osnovnih elemenata arhitektonskog izričaja: s jedne strane simboli kao portal, kapela, apsida, toranj, oltar, a s druge oblik, prostornost, svjetlost, konstrukcije i materijali.

Što se tiče oblikovnosti, tema ovog projekta je odnos između vanjskog volumena i unutarnjih prostora građevine, odnosno “divergencija” između tih dvaju aspekata arhitekture. Tematika nastaje težnjom za postizanjem optimuma, kako na urbanističkoj razini, tako i na razini oblikovanja interijera.
Tema osamostaljivanja unutarnjih prostora u odnosu na vanjsku formu koja se ovdje obrađuje posebno je istaknuta u tradiciji sakralnih građevina, gdje prvenstveni cilj projekta nije maksimalna eksploracija ostvarene kubature, nego upriličenje sakralnog doživljaja.
Zanimljiv aspekt takvog pristupa su međuprostori koji nastaju između unutarnjih i vanjskih oblika. Oni postaju kazualni kuriozum tih građevina i filigraniziraju doživljaj cjelokupnog prostora, kao npr. međukupolni prostor firentinske katedrale, splitske kapele unutar bedema ili tzv. poché prostori rimskih vila.

credits

Autori: Ivica Brnić, Daniel Sutovsky
Suradnici: Nicolas Feldmeyer, Lukas Veltrusky, Magdalena Leutzendorff, Felix
Siegrist
Lokacija: Split, Spinut
Status: projekt
Godina projektiranja: 2009.
Investitor: Grad Split (Gradsko poglavarstvo)
Površina parcele: 5600 m2
Površina tlocrta: 5180 m2
www.uha.hr