Do građevne dozvole za samo 15 minuta

“Građevinska dozvola je naziv uvriježen i u stručnim i u najširim krugovima. To znači da se ukidaju rješenje o uvjetima građenja i potvrda glavnog projekta, kao i lokacijska dozvola, koju ćemo u Ministarstvu izdavati samo za pojedine zahvate u prostoru koji su od interesa za Republiku Hrvatsku,“, otkriva nam Danijel Meštrić, pomoćnik ministra za prostorno uređenje. Javna rasprava o tome uslijedit će najesen, no cilj je uvesti nedvosmislen i pregledan sustav.

Otkriva sve nepravilnosti

“Način izdavanja dozvola do sada se nije odvijao svuda pod istim uvjetima. Uvođenjem internetske aplikacije ‘e-dozvole’ za svaki zahtjev vidjet će se u kojoj se fazi nalazi, je li negdje zapeo i zašto“, još proljetos najavio je ministar Ivan Vrdoljak. Aplikacija “e-dozvola” olakšat će i ubrzati proceduru i investitorima i referentima, a cijeli mehanizam trebao bi isključiti korupciju te onemogućiti korištenje poznanstava i veza. “Olakšava se nadzor te smanjuje mogućnost manipulacije i zloporabe jer će Služba za upravni nadzor Ministarstva i Građevinska inspekcija u svakom trenutku moći ‘ući’ i provjeriti što tko radi”, objašnjava Meštrić.

Aplikacija će upozoriti Ministarstvo na svaku nepravilnost, osobito ako je izdan protuzakonit akt, pa ovisno o težini anomalije poduzeti odgovarajuće korake.   “U novi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama uveli smo odredbu po kojoj se predmeti mogu prebaciti iz upravnih odjela koji ih nedovoljno ažurno rješavaju u druge upravne odjele, koji će za odrađeni posao dobiti 20 posto od uplaćene naknade, što vrijedi za legalizaciju”, upozorava Meštrić. Tako se već sada mogu rješavati zastoji u postupcima legalizacije. Ova će se odredba propisati i novim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, odnosno vrijedit će i za izdavanje akata za gradnju, a ne samo za legalizaciju. Drugim riječima, ako na jednome mjestu “ne ide dobro” jer referent odugovlači postupak, možda čekajući mito ili neku uslugu, sporni se predmet na temelju žalbe na “šutnju administracije” na traženje stranke može prebaciti u drugu županiju. A upravni odjel u kojem sjedi “neradnik” za svaki takav slučaj platit će 1000 kuna županiji koja ga je odradila.

Varaždinski model

“U nekim odjelima primjetni su dodatni napori i rezultati, pa takav angažman očekujemo od svih”, upozorava Meštrić. U državi prosjek za izdavanje dozvole iznosi 317 dana, iako je zakonski rok 30 dana. No, sličan projekt “E-građevinska dozvola” već godinu dana funkcionira u Varaždinskoj županiji, gdje se potpuno elektronički odrađuje postupak za dobivanje svih dozvola za gradnju. Po tom se sustavu, uz uvjet da je potrebna dokumentacija uredna, vrijeme potrebno za dobivanje dozvole skratilo na samo nekoliko dana. A u idealnim uvjetima novi sustav pomaže da se dozvola izda za samo 15 minuta.

Izvor: www.slobodnadalmacija.hr