Iskustva Instituta građevinarstva

Sažetak Opisuje se višegodišnje iskustvo Instituta građevinarstva Hrvatske u provođenju postupka ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda. Ocjenjivanje sukladnosti s pripadajućom tehničkom specifi kacijom provodi se radi dokazivanja uporabljivosti, sukladno tehničkim propisima. Opisana su dosadašnja iskustva i nejasnoće uočene pri ocjenjivanju sukladnosti nekih građevnih proizvoda te problemi koji su se rješavali tijekom izrade isprava i provedbe pojedinih postupaka ocjenjivanja.

Autori: Dr.sc. Nevenka Kamenić, dipl.ing.kem.tehn.; mr.sc. Zdravko Baršić, dipl. ing.stroj.; mr.sc. Sonja Šilhard Mihaljević, dipl.ing.kem.tehn., Institut građevinarstva Hrvatske d.d., Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb UDK 666.7/.9:620.11

1 Uvod

Proces usklađivanja hrvatske građevinske regulative s europskom traje već dugi niz godina, a znatno je ubrzan objavom Zakona o gradnji (ZOG) 2003. godine [1], koji je transponirao osnovne odredbe Direktive o građevnim proizvodima (CPD) [2]. Navedeni Zakon, izuzev dijela koji se odnosio na građevne proizvode, zamijenjen je 2007. godine Zakonom o prostornom uređenju i gradnji [3]. Područje građevnih proizvoda obuhvaćeno je Zakonom o građevnim proizvodima, objavljenim u Narodnim novinama 23. srpnja 2008. s datumom stupanja na snagu osmoga dana nakon njegove objave. [4]. Prema tom zakonu i zakonima koji su mu prethodili, u RH se izrađuju tehnički propisi u kojima se navode tehnička svojstva koja moraju imati građevni proizvodi, i drugi tehnički zahtjevi u vezi s građevinama, njihovim građenjem i održavanjem, kako bi se zadovoljili bitni zahtjevi za građevinu. Navedeni zahtjevi u tehničkim se propisima definiraju izravno ili upućivanjem na tehničku specifi kaciju, prije svega usklađenu europsku specifi kaciju građevnog proizvoda ili tehničko dopuštenje, kao i na norme koje se odnose na ocjenjivanje sukladnosti ili izdavanje certifi kata (sukladnosti ili tvorničke kontrole proizvodnje) za te proizvode.