Izbor proizvoda za pasivnu zaštitu od požara

Evolucija građevinskih sustava i materijala tjera potrebu za zaštitom od požara na više razine

Protupožarna zaštita građevinskih konstrukcija

Posljednjih je godina u građevinskom sektoru zabilježen trend primjene novih netradicionalnih oblika zgrada. Primjer se može naći na sljedećoj slici koja prikazuje modernu visoku zgradu.

Taj je razvoj zauzvrat zahtijevao usvajanje novih konstrukcijskih rješenja. Rastrošna uporaba čelika ili drveta često je potisnula tradicionalni armirani beton kao materijal za nosive elemente zgrade. S gledišta zaštite od požara, ti se materijali već dugo smatraju neprikladnima zbog svojih svojstava izgaranja (drvo) ili niske mehaničke otpornosti na visoke temperature (čelik).

Poboljšani elementi pasivne zaštite od požara

Stoga su proizvođači stvorili nove i poboljšane elemente pasivne zaštite kako bi osigurali odgovarajuću otpornost čeličnih, aluminijskih ili drvenih struktura. Izraz pasivne općenito se odnosi na činjenicu da je njihovo zaštitno djelovanje uspostavljeno prije izbijanja požara, za razliku od aktivnih mjera zaštite koje svoj učinak primjenjuju tek nakon izbijanja požara (otkrivanje požara, suzbijanje požara, sustavi za upravljanje dimom, itd.) U usporedbi s potonjim, pasivne tehnike znače veću pouzdanost, trenutnu učinkovitost pri izbijanju vatre i niže troškove. Iz tih se razloga oni koriste kao sredstvo zaštite. Da bi se izveo točan izbor, projektant je dužan procijeniti broj minuta tijekom kojih bi zid, nosač, greda ili generički strukturni član trebali podnijeti određena opterećenja u uvjetima požara. Taj je broj općenito propisan nacionalnim kodovima (vidi, na primjer, australski građevinski zakonik), ali također može potjecati iz proračuna i simulacija (engl. performance based analysis).

Zaustavljanje širenja vatre i dima

Grafikon, koji prikazuje smanjenje čvrstoće vruće valjanog konstrukcijskog čelika s porastom temperature

Osim vatrootpornosti, pasivna zaštita od požara povezana je i s drugim ciljem u požarnom inženjerstvu: zaustaviti ili smanjiti širenje vatre i dima iz izvorišta požara u susjedni požarni sektor. U tom bi slučaju projektant trebao procijeniti vrijeme potrebno za prodor dima, topline ili vatre kroz zidove vatrogasnog odjeljka. Ako je ovo vrijeme kraće od vremena evakuacije, sigurnosni cilj nije ispunjen i moraju se osigurati protumjere.

Na tržištu je dostupno puno različitih zaštitnih elemenata i sustava, odabir mora biti na temelju karakteristika materijala, položaja i raspoloživog prostora oko komponente.