Labin – Pijacal

INFO

Zapuštene i stare industrijske zgrade, pogoni i kompleksi pokazali su se svugdje u svijetu izuzetno pogodnima za prenamjene u reprezentativne izložbene prostore i kulturne centre. Svojom kvalitetom prostorne organizacije, veličinom i polivalentnošću takvoj prenamjeni odgovara upravo kompleks Pijacala i nekadašnjeg ugljenokopa.Kompleks se novom organizacijom dijeli na više cjelina: Gradska knjižnica unutar Mramorne dvorane; Multimedijalni kulturni centar u prostorima bivšeg kupatila; Muzej rudarstva u Lamparni; glavni pristupni trg oko šohta s javnim i komercijalnim sadržajima u podrumu Lamparne s vezom prema MMKC-u, te manji knjižnični trg s jugoistočne strane kupatila.Urbanističko-arhitektonsko rješenje sagledava kompleks kao cjelinu koja u zadanim fazama i konačnici funkcionira kao javni prostor i generator kulture u regiji te služi kao mjesto susreta i produkcije kako kulturnih djelatnika tako i građana Labina i okolice. Sinergija javnih, kulturnih i komercijalnih sadržaja čini ovaj prostor samoodrživim, dajući mu dodanu vrijednost, pretvarajući ga iz monofunkcionalnog centra za produkciju kulture u jedan od urbanih centara šire okolice.U prostornom rješenju kompleksa ističe se ideja pretvaranja danas neuglednog i zapuštenog trga oko šohta u reprezentativni prostor urbanog karaktera sa šohtom kao ikonografskim elementom.Fluidno kretanje kroz javne prostore i aktivacija cijelog kompleksa potencirano je pješačkom pristupačnošću dijela krova građevine preko rampe s knjižničnog trga.

credits

 

  • Autori: Damir Gamulin, Margita Grubiša, Marin Jelčić, Zvonimir Kralj, Igor
  • Presečan, Ivana Žalac
  • Lokacija: Labin, Hrvatska
  • Status: u izvedbi
  • Godina projektiranja: 2007.
  • Investitor: Grad Labin
  • Površina parcele: 9000 m2www.uha.hr