Stambene zgrade

Podaci o današnjoj nestambenoj izgradnji, dostupni su putem izdanih građevnih dozvola, pa možemo analizirati odnos novoizgrađenog stambenog i nestambenog fonda zgrada. U razdoblju od 1996. do 2008. godine zabilježen je pad broja izdanih dozvola za stambene zgrade i porast broja izdanih građevinskih dozvola za nestambene zgrade, pa je danas prosječni odnos 60% stambena i 40% nestambena izgradnja. Podaci o nestambenim zgradama, posebno o zgradama javne namjene postat će vrlo bitni pri uvođenju obvezne energetske certifikacije zgrada, kao i obveze javnog izlaganja energetskog certifikata koja se uvodi za zgrade javne namjene.

Nestambene zgrade vrlo se razlikuju po potrošnji energije u ovisnosti o starosti te u ovisnosti o tipologiji i načinu korištenja zgrade, tj. namjeni zgrade te je za procjenu energetskog potencijala važna analiza po tipovima energetske potrošnje.

  Osnovna podjela zgrada prema namjeni je na stambene i nestambene zgrade 

Vodič – Energetsko certificiranje zgrada 1. dio

 Stambene zgrade

Nestambene zgrade

Zgrade građene prije 1940. godine

Zgrade građene u razdoblju od 1940. do 1970. godine

Zgrade građene u razdoblju od 1970. do 1987. godine

Zgrade građene u razdoblju od 1987. do 2006. godine

Suvremena izgradnja