Općenito oblikovanje kuće

Dobro osmišljena fasada posreduje kvalitetu stanovanja. Ona utječe na cijenu nekretnine na tržištu. Fasada svojim izgledom s jedne strane regulira jedinstvo kuće s okolišem, s druge strane pogled u kuću te tako u njenu privatni sferu. Vanjština kuće govori okolici nešto o njenom vlasniku.

Odabirom građevinske konstrukcije otvaraju se određene oblikovne mogućnosti uz pomoć boja i materijala. Konstrukcijski detalji ističu snagu izražajnosti i karakter jedne kuće. Svjesno i smisleno plasirani detalji realiziraju oblikovne ideje i zamisli.

Odabir građevinske konstrukcije ovisi o odabiru građevinskog materijala. U primarne građevinske materijale se ubrajaju drvo, čelik, beton, opeka i staklo. Svaki od ovih materijala ima svoje specifične kvalitete, koji vode do različitih optičkih slika. Odluka o jednom ili drugom materijalu predodređena je oblikovnim i funkcionalnim zamislima. Međutim može biti i poveznica s regionalnom tradicijom ili ovisi o raspoloživosti na pojedinim lokacijama.
Kod općenitog oblikovanja kuće odlučujuću ulogu igraju proporcionalni odnosi konstrukcijskih elemenata (primjerice odnos između veličine prozora, veličine ukupne građevinske supstance i veličine krova, podjela fasade). Tako jednostavna kuća s dobrim proporcijama može izgledati vrlo atraktivno. Zanemarivanje proporcijskih relacija vodi nasuprot tome do negativnih efekata.

Odabir oblika gradnje utječe također na optiku kuće. Najveću slobodu oblikovanja imate kod gradnje zasebne obiteljske kuće. Individualne oblikovne mogućnosti kod gradnje dupleks kuće već su nešto ograničene, jer ukupna pojavna slika kuće mora biti homogena. Zadatak je utoliko teži, ako je ukus susjeda potpuno različit.
Kod gradnje kuća u nizu ne samo da je standardizirano općenito oblikovanje, već i podjela prostora i opremanje. Svakako prilikom oblikovanja kuće ostaje nekoliko mogućnosti razvijanja individualnost. Često kuće u nizu već izgrađene nude investitori ili građevinska poduzeća.