Pet inženjerskih komora poslalo Vladi 10 hitnih mjera za sektor graditeljstva

Hrvatska komora arhitekata, Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, Hrvatska komora inženjera strojarstva i Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije uputile su danas predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, Andreju Plenkoviću prijedloge 10  hitnih mjera vezanih uz sektor graditeljstva. Pet komora iz građevinskog sektora definiralo je ove mjere kako bi se čim više umanjila šteta uslijed krize izazvane epidemijom virusa Covid 19.

Predsjednici inženjerskih komora smatraju da je zajednički cilj hrvatske Vlade, Komora, gospodarskih subjekata  u djelatnosti građevinarstva kao i svih sudionika u gradnji  da se koliko god je moguće zadrži normalna gospodarska aktivnost u našoj državi i umanje moguće štete uslijed krize izazvane epidemijom virusa Covid 19.

Hitne mjere vezane uz sektor graditeljstva su koje predlažu pet inženjerskih komora su:

  1. omogućiti daljnji nastavak rada na gradilištima, osobito na infrastrukturnim projektima koji su financirani iz EU fondova, a sve u skladu s uputama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
  2. ovjerene radove po svim javnim projektima plaćati odmah po ovjeri, ne čekati valute
  3. dozvoliti/omogućiti zamjenu uvoznih materijala/proizvoda s domaćim materijalima/proizvodima i to bez velikih i dugačkih procedura u donošenju ovakvih odluka (ovdje se podrazumijeva da kod zamjene materijala/proizvoda trebaju biti iste ili bolje tehničke karakteristike domaćeg proizvoda koji mijenja uvozni)
  4. hitno uspostaviti linije dobave strateškog materijala iz uvoza (npr. armaturno željezo, staklo, aluminij i dr.)
  5. omogućiti rad pojedinih smještajnih objekata na jadranskoj obali za smještaj radnika uz pridržavanje svih epidemioloških preporuka, jer će se u protivnom brojna gradilišta morati zatvoriti
  6. sudjelovanje države u financiranju dijela plaća zaposlenih u pravnim osoba iz sektora graditeljstva i prostornoga uređenja, kako je propisano za ostale sektore. Iako izrijekom nije formalno onemogućen rad u ovom sektoru, zbog prirode posla u kojem je potrebna intenzivna komunikacija sa strankama u uredima i na terenu, posebice u geodetskim poslovima (terenske izmjere, izlaganja elaborata i sl.), ove poslove nije moguće više obavljati zbog odbijanja komunikacije od strane stranaka u postupku
  7. smanjiti doprinose za investicije – građevinske dozvole
  8. otvoriti povoljne kreditne linije za tekuću likvidnost bez obzira na bonitete tvrtki
  9. potaknuti sve javne naručitelje, posebice uključivo i Državu, da nastave s planiranim postupcima javnih nabava u gradnji, prostornom uređenju i djelatnostima vezanima uz gradnju, te da raspisuju nove postupke javne nabave u graditeljstvu. Samo dostupnost novih poslova će dugoročno osigurati zadržavanje zaposlenika
  10. Od ovog trena pa do završetka krize zaustaviti obavezu dostave printanih primjeraka Idejnih i Glavnih projekata u postupcima izdavanja dozvola za gradnju, budući se printani projekti moraju ovjeravati i međusobno slati iz jednog ureda u drugi, često i iz jednog grada u drugi, propisati samo mogućnost digitalne predaje projekata. Isto primijeniti na dostavu printanih primjeraka geodetskih elaborata prema uredima za graditeljstvo i katastar kod izdavanja potvrda na izrađene elaborate.

Imajući u vidu situaciju u državi i svijetu uzrokovanu globalnom pandemijom virusa Covid 19, već sada se može naslutiti kakve katastrofalne posljedice ova situacija može ostaviti na hrvatski gospodarski sektor. Kao i u protekloj recesiji, građevinski sektor i uslužni dio sektora gradnje koji obuhvaća usluge arhitektonskog projektiranja, građevine, strojarstva, elektrotehnike i geodezije (zajednički obuhvaćen  sektor) će se među prvima naći na udaru i pretrpjeti teške posljedice i zadnji će se oporaviti.

S obzirom na iznimnu važnost građevinskog sektora koji mora biti jedna od strateških grana gospodarstva Republike Hrvatske i pokretač razvoja, predsjednici pet inženjerskih komora predlažu i da se graditeljstvo uvrsti u Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. godine, kao važan faktor gospodarskog rasta te u tom cilju kreiraju dugoročne mjere za poticanje razvoja graditeljstva.

Predsjednici Komora se stoga nadaju da će Vlada Republike Hrvatske podržati predložene mjere, te joj u tom kontekstu stoje na raspolaganju za aktivnu pomoć i suradnju.

Čelni ljudi komora koji potpisuju dopis Vladi su predsjednica Hrvatske komore arhitekata, Željka Jurković, dipl. ing. arh., predsjednica Hrvatske komore inženjera građevinarstva,  Nina Dražin Lovrec, dipl. ing. građ., predsjednik Hrvatske komore inženjera strojarstva, Željko Dorić, dipl. ing. stroj., predsjednik Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, Živko Radović, dipl. ing. el. te predsjednik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, Adrijan Jadro, dipl. ing. geod.