Potreba, funkcija i oblikovanje kuće

Kao budući investitor, kupac ili najmoprimac stana ili obiteljske kuće svakako postavljate određene zahtjeve u pogledu kvalitete stanovanja. U „svoja vlastita četiri zida“ morate se osjećati ugodno. Zato se stambene želje osoba u zajednićkom kućanstvu moraju usaglasiti. Tek kada je zajednička vizija usklađena te imate „dobar osjećaj“ u pogledu kompletnog koncepta, možete krenuti s projektom.

U sljedećem tekstu dat ćemo Vam prve poticaje, kako bi Vam ukazali na funkcionalne zahtjeve, koje ćete Vi onda uzeti u obzir u ranom stadiju Vašeg projektiranja. Prije realizacije zatražite profesionalni savjet od projektanata i arhitekata. Oni će Vas posavjetovati naročito u pogledu građevinsko-tehničke i ekonomske mogućnosti realizacije Vaših ideja.

Opća pitanja uz kvalitetu stanovanja Obično se postavljaju sljedeća temeljna pitanja:

• Koje funkcionalno-oblikovne zahtjeve postavljamo u pogledu prostorija u kući, vrta i stambenog okruženja?
• Svi postajemo stariji. Hoće li kasnije biti potrebne mjere prilagodbe stanovanju usljed ograničene mobilnosti i treba li voditi računa o zahtjevima u pogledu stanovanja bez barijera?
• Koje zahtjeve treba uzeti u obzir, kako bi postigli cilj ugode i zdravog stanovanja?
• Koji se ekološki zahtjevi mogu ispuniti?

Važne odluke u pogledu forme stanovanja

Kriteriji odlučivanja proizilaze svakako iz veličine kućanstva. Pri tome svakako treba uzeti u obzir želje svih članova kućanstva. Preporučamo Vam da napravite analizu postojećeg stanja.

Odgovorite na sljedeća pitanja:

– Kako živimo sada?
– Što nas smeta i što nam se sviđa?
– Kakve promjene želimo?
– Što je stvarno važno i potrebno i čega se možemo odreći?

Postoje različite mogućnosti korištenja kuće(odnosno više objekata na jednom zemljištu)
Samostalne jednoobiteljske kuća

Najomiljenija forma stanovanja u Hrvatskoj je i dalje slobodno stojeća jednoobiteljska kuća. Sloboda oblikovanja, privatna atmosfera te neovisnost predstavljaju jednoznačno prednosti jednoobiteljske kuće.Ta svojstva naravno imaju i svoju cijenu, tako da je ta forma stanovanja često skuplja od drugih.

Građenje u investitorskom partnerstvu

Dokazano ima smisla kupnja zemljišta s jednim ili više partnera, te početak gradnje dvoobiteljskog ili čak višeobiteljskog objekta u investitorskom partnerstvu, u cilju podjele troškova gradnje. Veličina nekih zemljišnih posjeda dopušta primjerice gradnju dva samostalna objekta na jednom posjedu. Tko može biti bolji partner za gradnju od vlastite djece ili roditelja odnosno braće i sestara? Ili možda imate dobre prijatelje, s kojim bi rado zajednički dijelili posjed?

Jedna kuća za više generacija

Možda bi već sada trebalo planirati „četiri zida“ za Vašu djecu koja rastu. Ili će kasnije možda doseliti rodtelji ili baka i djed, kada više ne budu mogli živjeti sami?

Integriranje stana za iznajmljivanje u sklopu obiteljske kuće

Možda želite kasnije iznajmljivati stambeni prostor u Vašoj kući, te tako smanjiti troškove režija? Stanovi za iznajmljivanje u obiteljskim kućama su opet u modi. U prošlosti su bili interesantni samo zbog poreza. Danas je odlučujuće fleksibilno obiteljsko planiranje. Interna veza između glavnog stambenog prostora i stana za iznajmljivanje omogućuje zajedničku korist. Čak i nakon dugoročnijeg iznajmljivanja je moguće kasnije ponovno korištenje tog prostora, jer i tu vrijedi pravo vanrednog otkazivanja.

Također postoji mogućnost integriranja poslovnog prostora u Vašoj obiteljskoj kući. Ured u vlastitoj kući omogućuje jednom od roditelja da bude cijeli dan s obitelji,što će u budućnosti sigurno sve više dobivati na važnosti.Osim toga značajna je stavka u smanjenju troškova prijevoza.

Specifične potrebe stanovanja

U predplaniranju treba osim funkcionalnih i estetskih kriterija svakako razmotriti i specifične potrebe za stanovanjem budućih stanara. Treba pronaći uravnoteženi balans između potreba pojedinaca za samoostvarenjem, zaštićenošću/sigurnošću s jedne strane, te potreba vezanih za suživot, za samopredstavljanje te kontakt i komunikaciju s druge strane. Bez ovih pretpostavki nije moguća identifikacija sa stambenim okruženjem.

U sigurnosne kriterije se ubrajaju:

– Sigurnost boravka, to znači postojanje mjesta za određenu individualnu i kolektivnu uporabu

– Dostižnost znači prije svega mogućnost doći do određenog cilja brzo i bez zaobilaznih puteva
– Socijalna mreža: svako treba imati prostor za primanje posjeta ili da može biti u blizini nekoga (primjerice mogućnost igre za djecu u blizini kuhinje ili u dnevnom boravku)
– Zaštita od socijalne kontrole: privatno područje sa zaštitom od pogleda i buke, gdje ne morate sretati druge, morate također brižljivo planirati
– Obavezno je osigurati zaštitu osoba i vlasništva od vremenskih utjecaja, nesreća, provala i krađa

Potreba za komunikacijom ispunjena je kada:

– postoji prostor za druženje cijele obitelji i prijem gostiju – postoji jasno razgraničenje gdje se tko nalazi te je moguća komunikacija pogledima npr. nadgledanje djece, dakle preglednost stambenog okruženja

Samoostvarenje je postignuto kada:

– postoji teritorijalno razgraničenje (između privatnog i javnog) i funkcionalno (između individualne i kolektivne uporabe);

– pravo na promjene-pravo na individualne izmjene prostora dogradnjom ili adaptacijom,ili pravo na označavanje prostorije individualnim znakovima;

– mogućnost učešća (potencijal doživljaja) -svaki stanar mora imati mogućnost učestvovanja na zajednički organiziranim događanjima (pristup zajedničkikorištenim stambenim područjima)

– reguliranje konflikata; stvoriti pretpostavke za sprečavanje konflikata očuvanja (nenamjernim razaranjem), konflikata korištenjem (nedopuštenim ili nestručnim korištenjem) te interesnih konflikata (različitim interesnim sferama, recimo potreba djeca za kretanjem nasuprot potrebe starijih za mirovanjem)

Samopredstavljanje

– može biti individualno (što razlikuje pojedinačnog člana kućanstva ili njegovo vlasništvo od drugih) ili kolektivno znakovlje (oblikovanje cijele kuće, koja se tako razlikuje od susjednih kuća).

Ovi kriteriji su usko povezani. Koliko je jedan ili drugi više izražen ovisi isključivo o karakteru i životnom stilu svakog člana kućanstva. Kako bi se u novoj kući postigao visok stupanj ugode, investitor mora otvoreno razgovarati s arhitektom o svojim stambenim potrebama i navikama.