Što sve jedan krov mora izdržati

Sanacija krova: Kada krov propušta

Krov je jedan od najtrajnijih građevnih dijelova. Kvalitetno obrađen krov od crijepova  može primjerice biti funkcionalan i do 50 godina. No najkasnije kada su dijelovi krova labavi ili nastanu problemi s vlagom i plijesni, potrebna je sanacija krova. Pri tome se ne smije misliti samo na činjenicu, kako će krov izgledati. Nepropusnost i toplinska zaštita i krovna izolacija moraju također biti sastavni dio krovne sanacije. Moderni krovni prozori sa toplinskom zaštitom čine sanaciju krova savršenom.

Angažiranje stručnjaka kod sanacije krova

Dok su vlasnici kuća već činili manje popravke na krovu, za sanaciju krova ne bi trebali ići na krov. Postoji prevelika opasnost, da kroz propusna mjesta i mjesta prodora vlažnosti ili nepropisno izvedenu izolaciju kasnije nastanu štete na konstrukciji krova.  Iz tog razloga, bi sanaciju krova na svaki način trebala biti izvršena od strane stručnjaka, koji će prije ispitati krov za eventualnu štetu i preporučiti odgovarajući sustav sanacije.

Ekonomski gledano, je krovna sanacija potrebna onda kada se mijenja izolacija ili ugrađuje novi krovni prozor u jednom potezu. Tada je ta mjera popularna, ne samo zbog smanjenja troškova grijanja, nego i zbog boljih životnih uvjeta u potkrovlju i zbog bolje zvučne izolacije.

Troškovi za sanaciju krova

Troškove sanacije krova je gotovo nemoguće kvantificirati. Oni su na primjer ovisni o obliku krova, ali i kako će biti izvedena sanacija krova, kao i o činjenici koju toplinsku zaštitu želi postići vlasnik kuće i koje krovište je planirano. Prema gruboj procjeni vlasnici kuće mogu računati na trošak od oko 80 eura po četvornom metru krova. No, ako je krov već dosta uništen, to će biti jedva dostatno. Najbolje bi bilo da vlasnici kuće uzmu nekoliko ponuda tvrtka iz regije, kako bi ih isti savjetovali o mogućnostima i troškovima sanacije krova.

Uklonite profesionalno azbest prilikom sanacije krova

Mnoge starije zgrade u konstrukcijama krovova imaju azbest, i naročito one kuće koje su građene prije, u svojim konstrukcijama imaju takav materijal. Ako postoji ta sumnja, na svaki način mora biti provjereno isto od strane stručnjaka. Jer ako je krov opterećen s azbestom, sanaciju krova smiju vršiti samo kvalificirani stručnjaci, koji će azbest profesionalno i ukloniti. Nipošto ne smije s azbestom opterećen krov biti sam saniran, jer su vlakna kancerogena.