Traženje zemljišta

Vi možete steći zemljište s nasljeđenim pravom gradnje To pravo Vam omogućuje da gradite i koristite objekat na tuđem zemljištu i unosi se kao takav u gruntovnicu. Investitor ne mora platiti kupovnu cijenu već plaća vlasniku zemljišta za cijelo vrijeme trajanja prava nasljeđene gradnje kamate za nasljedno pravo gradnje.

Odabir građevinskog zemljišta-kupnja građevinskog zemljišta

Prilikom potrage za određenim zemljištem može se formulirati jedan od najbitnijih postulata: najvažniji je položaj! Često prilikom ponovne prodaje kuće položaj zemljišta značajno utječe na prodajnu vrijednost nekretnine. U pravilu su mogućnosti građenja na svakom zemljištu već utvrđene na bazi različitih faktora. Priliko kupnje zemljišta tražite svakako prostorni plan uređenja odnosno plan gradnje.

Njime su već regulirana važna pitanja kao što su maksimalan broj katova, maksimalan broj kvadartnih metara, oblik krova i sl. Prije kupnje zemljišta dajte plan izgradnje na provjeru Vašem arhitekti. Na osnovu njega će Vam arhitekt dati važne podatke u kojoj mjeri možete ostaviti svoje zamisli. Ukoliko plan izgradnje ne postoji, vlasti se često kod izdavanja dozvola orijentiraju na plan izgradnje susjednog posjeda. Ukoliko Vi kao investitor želite biti na sigurnoj strani, preporučamo Vam da se Vaš arhitekt raspita u nadležnom uredu za izdavanje građevinskih dozvola.

U nastavku nekoliko važnih točaka prilikom kupnje zemljišta:

  • – Svako zemljište u većini slučajeva ima nedostatke i prednosti, koje morate dobro odvagnuti: primjerice : zemljište na blagom nagibu- bitna prednost: prostorije u prizemlju biti će dovoljno osvjetljene prirodnom svjetlošću. Nedostatak: slabija mogućnost uporabe slobodnih površina.
  • – Prije kupnja zemljišta se raspitajte o kakvoći i svojstvima tla, primjerice kod glinastog, mekanog tla ćetemorati računati s većim troškovima temeljenja…
  • – Kako je zemljište komunalno i infrastrukturalo opremljeno( posjeduje li priključke za struju, vodu, plin, telefon, kanalizaciju itd.) ili očekujete velike troškove komunalnog i infrastrukturalnog opremanja…
  • – Kakve su relacije podzemnih voda? Uoliko je razina podzemnih voda visoka, onda ćete svoj podrum morati graditi isključivo od vodonepropusnog betona, što je skopčano s visokim troškovima. Osim toga prilikom iskopa i montaže podruma treba računati s povećanim troškovima permanentnog rada crpki…
  • – Kakvo je stanje s fundusom drveća, postoje li specijalne zaštićene vrste drveća- naime postoji pravilinik o zaštiti drveća.
  • – Kakvu je namjenu zemljište imalo ranije? Je li možda zemljište kontaminirano kemijskim tvarima?
  • – Postoje li u blizini vodovi jake struje? Osjetljive osobe mogle bi trpjeti posljedice
  • – Kakv je pristup kamionima na gradilište? (važno naročito u gusto naseljenim područjima)
  • – Vodite računa i o budućem razvoju područja, postoje li već planovi izgradnje, pri čemu treba računati na povećanje prometne infrastrukture, buke i sl.?I na kraju savjet: Ukoliko Vam se čini da je zemljište interesantno za Vas i ukoliko želite u miru razmotriti gore navedene točke, pokušajte ga rezervirati. Ništa nije gore nego kad Vam neko ispred nosa kupi Vaše zemljište iz snova.Ukoliko se odlučite za kupnju, ovjerite kupoprodajni ugovor kod javnog bilježnika. Ali pažnja! Javni bilježnik provjerava samo pravnu valjanost ugovora, ne daje međutim garanciju o zaštiti Vaših interesa.