Vrste kuća

troškove. Gotove kuće (moguće i kao blok-kuće) nude prednost zbog kratkih rokova gradnje, koje se grade u pravilu uz prethodno utvrđenu fiksnu cijenu. Odabir se vrši iz bogate ponude osnovnih tipova i varijanti, prema individualnim zamislima i arhitektonskim nacrtima. Na tržištu se mogu dobiti i građevinski sustavi po sistemu uradi sam.

Veliki dio gotovih kuća se bazira na načinu gradnje drvenim okvirima. Sredinom 90-tih godina je američki i skandinavski način drvene gradnje prilagođen zahtjevima njemačkog tržišta. Daljni razvoj je iskristalizirao standarde , koji su se etablirali u konkurenciji različitih načina gradnje. Proizvođači drvenih okvira su uglavnom regionalno aktivna poduzeća za proizvodnju drvenih konstrukcija i tesari.

Tako su se već razvili drveni građevinski elementi, koji se mogu transportirati na gradilište zajedno s oblogama fasada. Tvornice koje podliježu kontroli neovisnih ispitnih instituta, smiju isporučivati Konstrukcije zatvorene s obje strane. Prednost se daje uglavnom konstrukcijama koje su difuzijski otvorene, koje sadrže otraga ventilirane obloge vanjskih zidova ( drvo, žbuka), ili obloženi zidovi kao zaštita od atmosferilija. Razvojem konstrukcija od drvenih okvira razvile su se i nove vrste drvenih materijala( npr. OSB-ploče, konstrukcijsko puo drvo, ploče od drvenih vlakana i sl.)

Proizvođač naravno preuzima i obvezu dodatnih radova npr. montaža podruma. Vodite računa o obimu izvođenja radova koji je dogovoren ugovorom o kupnji gotove kuće. Isti mora biti prethodno perfektuiran u svim detaljima.

Kako bi mogli napraviti realnu usporedbu cijena iz više različitih ponuda, ali i u odnosu na kuću izgrađenu na konvencionalan način treba voditi računa naročito o: obimu isporuka i izvođenju radova uključivši opremanje, vrstu i kvalitet konstrukcije, solidnost obrade kao i kompletnost i kvalitetu opreme. Fiksna cijena se utvrđuje isključivo na osnovu utvrđivanja svih detalja. Ugovorno svakako treba osigurati garanciju termina, vrijeme isporuke i gradnje.
Masivne kuće po sistemu „ ključ u ruke“

Masivne kuće po sistemu „ključ u ruke“ povezuju prednosti industrijske serijske proizvodnje s fleksibilnim mogućnostima obrtničke proizvodnje. Unatoč tipskoj standardizaciji kuće se mogu značajno prilagoditi individualnim željama i često su jeftinije od konvencionalno građenih kuća.
Pri tome se može raditi o već gotovoj kući ili o kući koju gradi investitor. Gradnja po sistemu „ključ u ruke“ znači da se ista predaje kupcu ili investitoru spremna za useljenje.

Kuća u izgradnji ili samogradnja

Kuća u izgradnji ili samogradnja nude se uz kuće po sistemu „ključ u bravu“, kako bi se reducirali troškovi gradnje samostalnim izvođenjem radova od strane investitora.

Nalog se daje građevinskom poduzeću ili poduzeću za gradnju drvenim materijalima, raspisuje se natječaj s pojmovima „ kuća u izgradnji“ ili „samogradnja“.O obimu izvođenja građevinskih radova i s tim u vezi neophodnom garancijom se mora pregovarati. Razlikuju se: gruba gradnja/rohbau, kuća u izgradnji, kuća gotova izvana, kuća po sistemu „ključ u ruke“ ili čak i napola dovršena kuća.

Ugovor o projektiranju

Ugovor između investitora i arhitekte ili inženjera o projektiranju građevinskih mjera,natječaj i nadzor građevinskih radova kao i nadzor nad uklanjanjem konstatiranih nedostataka u garantnom roku, ali u datim slučajevima i samo u pojedinačnim fazama izvođenja radova prema ( pravilnik o honorarima arhitekata i inženjera).
Arhitekt ili inženjer jamče za besprijekornu izvedbu građevinskog objekta. Obveza jamstva vrijedi 5 godina nakon preuzimanja izvedenih radova od strane inženjera ili arhitekte. Arhitektonska komora izdaje u tu svrhu specijalne obrasce.

Troškovi arhitekte

Za realizaciju ugovornih građevinskih mjera predstavljaju osnov za izračun troškova arhitekta. Izvedeni su prema EN 276 troškovi u visokogradnji. Već prema fazi izvođenja radova obračunski troškovi, troškovnici i fiksni troškovi čine osnovu za izračun troškova arhitekte. U principu računajte s naknadom ? % od ukupnih građevinskih troškova. Isto tako je moguće pema dogov Projektiranje i nadzor građevinskih radova

Projektiranje građevinskih radova i nadzor izvršen od strane arhitekte sastoji se osnovne usluge i posebnih usluga u područjima dogovorenih radova:

1. posredovanje baznih činjenica
2. predprojektiranje ( skice ili idejni nacrti uz troškovnik)
3. nacrtni projekti( nacrti s konačnim izvedbenim rješenjem , mjerama i troškovnikom)
4. projekt spreman za ovjeru (crteži i dokumentacija za provjeru i dozvolu od strane građevinsko nadzorne službe)
5. izvedbeni projekti ( izvedbeni crteži)
6. priprema za predaju poslova ( natječaj za izvedbu građevinskih radova)
7. Sudjelovanje u odabiru izvođača( provjera troškovnika)
8. nadzor građevinskog objekta ( nadzor tijeka građenja, kontrola termina i troškovnika)
9. nadzor objekta i dokumentacije