Zakon o gradnji i pripadajući propisi

Priručnik s komentarima i uputama, zanimljivi je izdavački poduhvat koji ima namjeru trajnim dopunjavanjem i zamjenom nevažećih tekstova novima, osigurati korisnicima sveobuhvatnu, točnu i ažuriranu informaciju o promjenama u zakonodavstvu koje se tiče graditeljstva.

Istovremeno, Priručnik pruža i upute za primjenu propisa, upućuje na prateće propise i komentira pojedine odredbe radi njihovog lakšeg razumjevanja i primjene, sve u dobro odmjerenom omjeru teksta propisa u odnosu na upute i komentare. Priručnik je važan za rad inženjera u graditeljstvu i ujednačen pristup razumjevanju propisa i novosti koje donose. IZDAVAČ: KIGEN d.o.o. www.kigen.hr Autor i priređivač: g. Lino Fučić Recezent: g. Petar Đukan Cijena knjige: 499.00 kn + (trošak poštarine) Aktualiziranje: 1,5 kn/listu + (trošak poštarine) NARUČI KNJIGU

SADRŽAJ IZDANJA 1. [u]Zakoni[/u] 1.1. Z01, Zakon o gradnji (NN br. 175/03 i 100/04) 1.1.1. Sadržaj Zakona o gradnji 1.1.2. Pojmovno kazalo 1.1.3. Zakon o gradnji – urednički pročišćeni tekst s komentarima i uputama 2. [u]Propisi[/u] 2.1. P01, Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN br. 108/04) 2.1.1. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine – tekst s komentarima i uputama 2.2. P02, Pravilnik o jednostavnim građevinama za koje građevinska dozvola nije potrebna (NN br. 138/04) 2.2.1. Pravilnik o jednostavnim građevinama za koje građevinska dozvola nije potrebna – tekst s komentarima i uputama 2.3. P03, Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora građevinske inspekcije ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (NN br. 1/05) 2.3.1. Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora građevinske inspekcije ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva – tekst s komentarima i uputama 2.4. P04, Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN br. 1/05) 2.4.1. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda – tekst s komentarima i uputama 2.5. P05, Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanju zatvorenog gradilišta (NN 2/05) 2.5.1. Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanju zatvorenog gradilišta – tekst s komentarima i uputama

3. Dodac  3.1. Upute 3.1.1. Z01.013.01/dodatak — Upute za odstupanje od bitnog zahtjeva za građevinu 3.1.2. Z01.014.03/dodatak — Upute za odstupanje od uvjeta nesmetanog pristupa i kretanja u građevini 3.1.3. Z01.075/dodatak — Upute za izradu projekata 3.1.4. P01.012/dodatak — Upute za izradu pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine 3.2. Popisi 3.2.1. Z01.048.03/dodatak — Popis revidenata (osoba ovlaštenih za kontrolu projekata) 3.2.2. Z01.079.05/dodatak — Popis pravnih osoba ovlaštenih za nostrifikaciju projekata 3.2.3. Z01.085.01/dodatak — Popis tijela koja izdaju građevinsku dozvolu (tijela graditeljstva) 3.2.4. Z01.090.03/dodatak — Popis iznosa upravne pristojbe za izdavanje građevinske i drugih dozvola 3.3. Primjeri 3.3.1. Z01.088.01/dodatak — Primjer zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole 3.3.2. Z01.111.01/dodatak — Primjer zahtjeva za izdavanje načelne dozvole 3.3.3. Z01.131.01/dodatak — Primjer zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole

LINKOVI I PRIKAZ PRAVILNIKA I POPISA Z01, Zakon o gradnji P01, Pravilnik o tehničkom pregledu građevine P02, Pravilnik o jednostavnim građevinama za koje građevinska dozvola nije potrebna P03, Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora građevinske inspekcije Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva P04, Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda P05, Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanju zatvorenog gradilišta P06, Tehnički propis za cement za betonske konstrukcije P07, Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama P08, Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove graditeljstva Upute Popisi Primjeri

IZVOR: KIGEN d.o.o. www.kigen.hr