Zaštita armirano betonskih struktura za pitku vodu s MCI® tehnologijom

Klijentima koji se suočavaju s izazovima trajnosti armiranog betona u strukturama za pitku vodu, Cortec® nudi niz MCI® proizvoda (migrirajući inhibitori korozije) certificiranih da udovoljavaju ANSI/NSF standardu 61*.

Cortec® MCI® tehnologije stvaraju zaštitni molekularni sloj na metalnoj površini ugrađene armature betona kako bi se usporilo vrijeme početka korozije i smanjila brzina korozije nakon pokretanja iste. To je posebno kritično za AB* strukture kod vode za piće, koje su u postrojenjima za desalinizaciju izložene stalnoj vlazi, a ponekad čak i korozivnim otopinama slane vode, povećavajući mogućnost korozije armature i eventualnih kvarova.

MCI® tehnologijama za AB strukture kod vode za piće ovom se problemu može suprotstaviti u svim fazama životnog vijeka AB konstrukcije kao što su nova izgradnja, održavanje ili sanacija.

U nastavku su primjeri primjene koji prikazuju potencijal MCI® tehnologije:

• MCI®-2005 korišten je za izgradnju novog rezervoara za pitku vodu u Španjolskoj. Iskustvo iz postojećih objekata nalagalo je investitoru primjenu MCI®-2005 kako bi se spriječili problemi s korozijom na novoj AB konstrukciji.

• MCI®-2020 primijenjen je kod površinskog tretmana AB strukture na rezervoarima za desaliniziranu vodu u jednom od najvećih svjetskih postrojenja za desalinizaciju kako bi se otklonile pogreške u smislu nedostatka inhibitora korozije kod izrade betona, te s tim u vezi nedovoljne zaštite armature betona.

• MCI®-2006 prah umiješan je u žbuku prilikom povezivanja čeličnih cijevi sa stupovima od opeke, da bi se ojačala stabilnost stoljetnog rezervoara za pitku vodu koji je bi bio izložen natrijevom hipokloridu u vodi.

Sljedeća mogućnost je upotreba MCI®-2018 (siler) koji brtvi površinu betona, te onemogućuje prodora vlage i sprečava koroziju armature betona. MCI®-2018 je najnoviji dodatak Cortec® portfelju proizvoda certificiranih da zadovoljavaju ANSI/NSF Standard 61*, te zaokružuje izbor Cortec® MCI® materijala.

* NSF/ANSI 61 američki nacionalni standard za sustave pitke vode i utjecaj na ljudsko zdravlje.
* Armirano betonske

Obratite nam se za više informacija o Cortec® MCI® proizvodima za sve tri faze; izgradnje nove AB strukture, održavanja i popravka AB struktura za pitku vodu:

Cortec MCI | New Perspectives in Corrosion Protection from Cortec MCI ili
CORTEC Proizvodi – Cortecros