Zgrade s posebnim obilježjem

Čelične i drvene konstrukcije velikih raspona pojavljuju se rijetko kao“ravne“. Nadsvođene i zakrivljene krovne površine, nagnute krovne geometrije ili prijelazi između krova i fasade bez vidnih šavova daju zgradama posebna obilježja. Svima je međutim zajedničko fleksibilne krovne plastične ljepenke stvaraju vjetronepropusno brtvljenje, postojano na sve vremenske prilike. Moderni materijali pokazuju ugodnu optičku obradu. Naročito u slučajevima kada se velike površine moraju izvesti brzo i sigurno plastična izolacija pokazuje sve svoje prednosti. Fleksibilna i postojana na vlak slijedi gotovi svaku formu krova. Izdržavaju i najveća opterećenja. Veliki oblikovni prostor nudi najrazličitije materijale i oblike obrade kao i krovne ljepenke u bojama.

Na laganim krovnim konstrukcijama sklonim oscilacijama mehaničko učvršćivanje kao egzaktno dimenzionirana varijanta učvršćivanja dokazao se već dva desetljeća. Kod ove tehnike fleksibilno brtvljenje odvojeno površinski od ispod postavljenih funkcionalnih slojeva može bez prisile slijediti progib i ispupčenost nosivog stropa – bez opterećenja silama i kretanjima donje konstrukcije.

Kod preglednih krovnih površina izvedba detalja igra veliku ulogu. U korist optike izvode se točno i uredno svi priključci i završeci. Sistemski pribor povećava sigurnost i točnost izvedbe. Pred-proizvedeni detalji kao priključne trake i manžete, kutna rješenja, spregnute limene ploče i profili za perfektni obod krova kao i čitav niz sistemskih ugradbenih elemenata (ventilatori, drenažni elementi, svjetlosne kupole i RWA) osiguravaju besprijekornu optiku i sigurnu izvedbu- uredno i s homogenim materijalima.

Stambeni poticaji su zadaća društva

NRW ministar Lutz Lienenkämper založio se snažno za moderne, potrebama prilagođene stambene poticaje na stambeno-političkom kongresu Ministarstva graditeljstava u Düsseldorfu 07.09.2009. „Nama treba više kvalitete prije svega u postojećem stambenom fondu. Mjerilo našeg uspjeha su životne vrijednosti stambenog okruženja u čijem središtu se nalazi čovjek- stariji ljudi jednako kao i djeca, invalidne osobe, samci ili obitelji“, rekao je Lienenkämper pred oko 200 učesnika iz politike, gospodarstva i udruga.

Kvalitet postojećeg stambenog prostora odlučuje o stanovanja

U mnogim općinama je sve više u prvom planu umjesto novogradnji rekonstrukcija starijih objekata iz postojećeg stambenog fonda. Tamo gdje potražnja stagnira e kvaliteta odlučujuća će biti kvaliteta postojećeg stambenog prostora.“Radi se o tome da se stambena ponuda i stambeno okruženje prilagode novim arhitektonskim, tehničkim i ekološkim standardima“, kaže Lienenkämper. Poziva na kooperaciju opäina i vlasnika nekretnina. Ponuđači stanova ne smiju se u svojim razmišljanjima o rentabilnosti ograničiti samo na svoj građevinski objekt, treba ih interesirati cjelokupna situacija u oćini.

Kooperacija između javnog sektora i privatnih investitora

Nove puteve kooperacije između javnog sektora i privatnih investitora Ministarstvo graditeljstva isprobalo je na tri ogledna pokušaja. U Dortmundu, Wuppertalu i Kölnu dana je u razdoblju od dvije godine podrška malim vlasnicima odnosno pojedinačnim vlasnicima za preuzimanje inicijative u općinama. Radilo se prije svega o savjetodavnim ponudama za bolje gospodarenje stanovima, zatim financiranje kućepazitelja te pomoć prilikom osnivanja stambene udruge.“Stambeni poticaji društvena su obveza te kamen temeljac socijalne odgovornosti prema ljudima s manjim prihodima. Naše ponude za poticaje trebaju potaknuti i privatne investitore“, objasnio je Lienenkämper.

http://www.ibau.de/