O tipovima boja i boji godišnjih doba

Svaki čovjek opaža boje i zvukove boja različito, sukladno prirodnoj darovitosti baziranoj na psihologiji boja. Već prema „tipu boje“ kombinacije različitih boja ocjenjuju se kao harmonične ili disharmonične. Švicarski slikar i pedagog primijenjene umjetnosti Johannes Itten (1888. do 1967.) koji se cijeli život bavio sistematikom boja i njihovim djelovanjem, istraživao je također i povezanost harmonije boja i tipa boja te je utemeljio nauku o tipovima boja koja se i danas koristi u modi i kozmetici.

U mnogobrojna Ittenova teoretska razmišljanja i studije o bojama ubrajaju se i sistemi boja kao što su krug boja i kugla boja, opis kontrasta bojan i njegovo djelovanje kao i ekspresivna nauka o bojama prema kojoj je umjetnik bojama dao određene karaktere i geometrijske oblike. Specifičnoj “nauci o tipovima boja“ posvetio se u kasnijem razdoblju kada je okončao predavanja na državnoj Bauhaus školi za primijenjenu umjetnost te osnovao vlastitu Itten-školu u Berlinu gdje je počeo i predavati.

Slikar je bio uvjeren da se individualnost jednog čovjeka može izraziti specifičnim zvucima boja. U svojim predavanjima o bojama pokušao je svojim studentima eksperimentalno predočiti razlike u tipovima.Polazeći od svojih uvjerenja da se u svakoj umjetničkoj aktivnosti reflektira stvaralački, produktivan čovjek, Itten je analizirao prirodne predispozicije svojih učenika u odnosu na njihove tipologijske dispozicije boja. U jednoj njegovoj studiji učenici su trebali nacrtati akorde boja koje oni osobne opažaju kao harmonične i ugodne. S čuđenjem studenti su zaključili da je svatko od njih imao drugačiju, subjektivnu predodžbu o harmoničnim akordima boja te da su odabrani zvuci boja odgovarali i harmonirali bojama lica crtača – boji očiju, kose i tena.Osim toga za pedagoga umjetnosti prepoznatljive su bile tri različite dispozicije boja kojima je Itten dodijelio karakterna svojstva materijalno, intelektualno i spiritualno. U kasnijim godinama slikar tipove boja više nije označavao kao karakterna svojstva , već je tipove boja usporedio s godišnjim dobima.Svako godišnje doba „projektira“ određenim zvukovima boja krajolik te se reproducira već prema tipu boje na subjektivne preference boja. Itten je na taj način dao odgovarajući poticaj za rašireno tipsko savjetovanje prema bojama godišnjih doba posebno u modi i make-up-u. Do dana današnjeg tu vrijedi osnovno načelo: oblačimo se u rezonanciji s koloritom našeg tijela, ta harmonija se pojačava, a prirodna ljepota naglašava. Ukoliko se ne reagira na subjektivne boje rezultat će biti suprotnost.

Spoznaju da ljudi opažaju osjet boja prema svojoj psihološkoj prirodnoj darovitosti, subjektivno i različito u pogledu boja Itten je preuzeo i u svoj obrazovni program te je studente poticao prema tipovima.

Tipovi boja i paleta boja četiri godišnja doba ostavili su vidljive tragove u Ittensovu umjetničkom, slikarskom opusu. U apstraktnom ciklusu „Četiri godišnja doba“ svaka slika pokazuje specifične zvukove boja iz kruga boja. I dok je jasnim bojama u proljeću izražen “mladenački, svijetli, blistavi bitak prirode“ u kojem zvukove boja određuju žuta, žuto-zelena, svijetlo roza i svijetlo plava Itten u jeseni koristi sumorne boje „tamno smeđu i ljubičastu“, narančastu i maslinasto-zelenu.„ U ljetu priroda snagom boja i oblika dostiže najveću koncentriranost i plastičnu živahnu punoću.Tople,koncentrirane, aktivne boje narančasta, crvena,plava i zelena daju koloritni izričaj ljeta“. Zimska paleta boja determinirana je isključivo hladnim tonovima koji su“ introvertni, hladni i zrače unutarnjom dubinom i duhovnošću“: hladna plava, plavo-zelena, ljubičasta i bijela.

www.brillux.de