Poliuretanski lak

Kod jednokomponentnih lakova učvršćivač je već umiješan u bazu laka. Učvršćivanje se vrši pod utjecajem vlage iz zraka ili zagrijavanjem na 150° C i više. Kod dvokomponentnih lakova učvršćivač i baza laka su odvojeni, pri čemu je omjer miješanja različit. PUR-lakovi su iznimno čvrsti, postojani na habanje, vodu, ulja i kemikalije. Koriste se tamo gdje se traže takva svojstva primjerice za parkete, stepenice ili stolove. Ne koristi se samo za drvo već i za beton, plastiku i metale. Nakon početnog učvršćivanja materijal se može dodatno tretirati, recimo brušenjem. Potpuno učvršćivanje slijedi za vrijeme dodatne obrade. PUR lakovi pogodni su za grundiranje i lakiranje. Različiti PUR lakovi koriste se kao izolacijska podloga. Na nauljenim vrstama drveta i nauljenim površinama izazivaju pojave sive mrene odnosno zamućenost laka. Zato se PUR lakom ne smije tretirati površina tikovine.

Poliesterski lak

Uglavnom se kod dvokomponentnih sistema radi o poliesterskim ili UP lakovima. Bazni lak sadrži nezasićene poliesterske smole otopljene u stirolu. Kao učvršćivači koriste se organski spojevi peroksida. Stirol djeluje kao narkotik i otrovan je. Peroksid nadražuje kožu i sluznicu. Prilikom obrade zato svakako treba koristiti zaštitne naočale, maske i radne rukavice. Obadvije komponente laka miješaju se neposredno prije obrade. Nakon miješanja lak se mora odmah koristiti prije nego očvrsne. Sobna temperatura mora se pri tome kretati između 20°C i 24°C. Osim toga i lak i površina drveta moraju imati istu temperaturu. Premazi poliesterskim lakovima izrazito su otporni i postojani na djelovanje vode, kemikalija, lužona i razrijeđenih kiselina. Poliesterski lak možete nanositi u debljim slojevima. Koristi se uglavnom za zahtjevno lakiranje namještaja.