Reverzibilne unutarnje boje

Boje na bazi ljepila vežu se ljepilima životinjskog ili biljnog podrijetla, koja se vrlo lako mogu isprati i ukloniti, no ne mogu se ponovo premazivati. Također treba uzeti u obzir da boje na bazi ljepila pospješuju razvoj plijesni što posebno treba uzeti u obzir kod površina na kojima se stvara kondenzacija. Histolith Emulsionsfarbe je proizvod koji je viši stupanj u razvoju boja na bazi ljepila, a sadrži reverzibilnu mješavinu veziva. Posebna prednost Histolith Emulsionsfarbe je slaba osjetljivost na plijesan i druge mikroorganizme, zbog čega boja ima malu sklonost prljavštini, što se u posljednji 20 godina i dokazalo u praksi.

Tipična područja primjene za Histolith Emulsionsfarbe su visokovrijedne štukature i ornamenti, a pogodna je i za renoviranje zidnih površina premazanih disperzivnim premazima, koje zbog troškova ne mogu biti odstranjene. Histolith Emulsionsfarbe karakterizira slabo naprezanje, pa se često koristi na površinama gdje je primjena silikatnih ili čak vapnenih boja ocijenjena kao kritična. Histolith Emulsionsfarbe se nanosi četkom kratkim pokretima kao lepezom (Leimtechnik). To daje, posebno kod premaza u boji, atraktivne površine. Histolith Emulsionsfarbe se može i polirati za glatke tehnike obrade.

www.caparol.hr