Uljne boje, boje na bazi ulja

Uljne boje, boje na bazi ulja – Boje koje se proizvode na bazi suhih ulja, npr. lanenog ulja, soja ili tuna ulja kao veziva ili vezivnih otapala, test benzina ili razrjeđivača laka. Suše se čvrsto, ali trebaju više vremena za sušenje od lateks boja.