Vrijeme premazivanja

Vrijeme premazivanja – Vremenski pomak za sušenje između nanošenja dva premaza jednog za drugim, to vrijeme je obično navedeno na etiketi proizvoda.