1. sajam energetske učinkovitosti u Istri, Poreč, 14.-17.4.2011.

Sadržaj i program seminara 1. dan: četvrtak, 14.4.2011. Pasivna kuća, teorijske postavke 08:30 Pozdravni i uvodni govor – o PASS–NET EU (IEE) projektu u Hrvatskoj Što je pasivna kuća? Međunarodni kriteriji za pasivnu kuću i regionalne prilagodbe prof. Ljubomir Miščević, dipl. ing. arh. 08:50 Planiranje i razvoj koncepta točke koje treba proći kroz predavanje: – Važnost članova tima u ranoj fazi projekta – Edukacija o pasivnoj kući za sve članove tima – Važni aspekti u fazi planiranja i razvoja koncepta: parcela (urbanistički parametri) – utjecaj debljine zidova debljine na izgrađenu neto površinu, orijentacija pasivnih kuća, površine prozora, prostor za ventilacijski sustav prof. Ljubomir Miščević, dipl. ing. arh. 09:40 Peter Gašperšić, dipl.ing.građ. (SLO) Ventilacija, prozračivanje i grijanje kod pasivnih kuća

10:00 Odmor uz kavu

10:30 Dizajn prema međunarodnom standardu za pasivne kuće i specifičnim lokalnim kriterijima, 1. dio: 10:30 Vrste i tipovi konstrukcija – nosiva konstrukcija: betonska, drvena, čelična, kombinirane konstrukcije, ostalo … prof. Ljubomir Miščević, dipl. ing. arh. 11:00 Neprozirni elementi plašta zgrade: Zidovi, krov, pod prema zemlji, uključujući izolaciju Silvio Novak, dipl. ing. građ. 11:30 Vrata i prozori: Različiti tipovi prozora, materijali, U vrijednosti, kritične točke kod instalacije Silvio Novak, dipl. ing. građ. Prezentacija i iskustvo prozora za pasivne kuće Internorm Igor Gašparić (SLO) 12:00 Toplinski mostovi: Kritične točke i načini izbjegavanja Silvio Novak, dipl. ing. građ.

12:30 Pauza za ručak

3:20 Prezentacija: CAPAROL fasadni sistemi za pasivne kuće VELUX Hrvatska d.o.o., Jan Mihelčić, dipl. ing. arh. 14:10 Metode izračuna potrošnje energije – 1. dio Uvodni tečaj za PHPP (ili sl.) softver u zemljama u kojima se isti koristi, odnosno za nacionalne metode izračuna u ostalim zemljama Silvio Novak, dipl. ing. građ. 14:45 Primjena mineralnih vuna u izolaciji vanjskih zidova i krovova pasivnih i niskoenergetskih zgrada Zrakotijesnost i paropropusnost objekata Silvijo Novak, dipl.ing.građ. 15:30 Dizajn prema međunarodnom standardu za pasivne kuće i specifičnim lokalnim kriterijima, 2. dio: 15:30 Ventilacijski sustav Opći aspekti 1.Vrste ventilacijskih sustava – rekuperacija topline – centralizirani/decentralizirani sustavi: a.Izvedba ventilacijskih kanala b.Izolacija c.Kritične točke kod svakog rješenja (prednosti i mane) d.Specifična snaga ventilatora e.Kontrola ventilacije Lokalne norme 2.Kvaliteta zraka Dipl.ing.stoj Boris Topličanec Doc.dr.sc. Vladimir Soldo, dipl. ing. stroj. Prezentacija sistema izmjene zraka –rekuperatori novije generacije Dipl.ing.stoj. Dalibor Crnić 16:00 Sustavi grijanja i opskrba el. energijom, CHP generatori, biogoriva, fotonaponski sunčani pretvornici, pretvornici sunčeve energije, vjetar … Doc.dr.sc. Ljubomir Majdančić dipl.ing.stoj. Doc.dr.sc. Vladimir Soldo, dipl. ing. stroj.

16:30 Odmor uz kavu

16:45 Izvedba i proces izgradnje – edukacija uključenih aktera – važni aspekti tijekom izgradnje: zrakonepropusnost, faze testiranja tokom projektiranja i izgradnje vlaga u konstrukciji / isušivanje konstrukcije zaštita od klimatskih ujecaja tijekom izvedbe – materijali hladni mostovi – izmjene na gradilištu prof. Ljubomir Miščević, dipl. ing. arh. 17:15 Energetska statistika i standardiziranje prof. Ljubomir Miščević, dipl. ing. arh. 18:00 Diskusija – općenita pitanja i zaključenje 1. dana seminara

2. dan: petak, 15.4. Potrošnja energije i primjeri

09:00 Međunarodni kriteriji vezani uz potrošnju energije i regionalne adaptacije: – vršno opterećnje potrebe za grijanjem prostora primarna energija prof. Ljubomir Miščević, dipl. ing. arh. 09:30 Dizajn prema međunarodnom standardu za pasivne kuće i specifičnim lokalnim kriterijima, 3. dio: 09:30 Korištenje sunčeve energije, dnevno svjetlo Lokalni klimatski aspekti prof. Ljubomir Miščević, dipl. ing. arh. 10:00 Temperaturna ugodnost ljeti, zaštita od pregrijavanja Silvio Novak, dipl. ing. gađ. 10:30 Zrakonepropusnost Kritične točke u konstrukciji, različite prakse, testiranje zrakonepropusnosti (Blower Door test) Multifunkcionalna primjena geotermalnih dizalica topline Boris Topličanec, dipl.ing.stoj. Doc.dr.sc. Vladimir Soldo, dipl. ing. stroj.

11:00 Odmor uz kavu

11:15 Metode izračuna potrošnje energije – 2. dio Silvio Novak, dipl. ing. građ. 13:15 Pauza za ručak 14:15 Prezentacije: KARL BACHL, Iskustvo u gradnji pasivnih kuća NATURA STUDIO d.o.o., Centar energetske učinkovitosti SAINT-GOBAIN ISOVER Hrvatska d.o.o., Ivica Dijanić, dipl. ing. 15:00 Metode izračuna potrošnje energije – 3. dio, ISOVER software (HR) Ivica Dijanić, dipl. ing. 16:00 Odmor uz kavu 17:00 Michael Unterhofer Prezentacoija toplinskih izolacijskih elemenata za prekid toplinskih mostova 17:20 Tihomir Dragoslavić, dipl.ing. Površinska grijanja i hlađenja 17:40 Pap promet, prezentacija

Poreč, Dvorana „Žatika“, 16.4.2011. Prijedlog za SSU HKA: 6 + 4 (regulativa) bodovoa Program 8:15-8:30 Pozdravne i uvodne riječi: organizator, institucije Predavanja 8:30-8:45 Goran Čačić, dipl. ing. stroj., voditelj SGE projekta (UNDP) Predstavljanje knjiga u nakladi UNDP-a „Priručnik za provedbu Energetskih pregleda zgrada“ i „Priručnik za tjednu i dnevnu analizu i Interpretaciju podataka o potrošnji energije“ 8:45-9:00 Goran Čačić, dipl. ing. stroj., voditelj SGE projekta (UNDP) Predstavljanje knjige u nakldi UNDP-a „Priručnik za energetsko Certificiranje zgrada“ – predstavnik autorskog tima 9:00-9:45 Boris Topličanec, dipl. ing. stroj. / doc.dr.sc.Vladimir Soldo, dipl.ing.stroj Mogućnosti iskorištenja kondenzacijske tehnologije u kombinaciji sa solarnim sustavom Multifunkcionalna primjena geotermalnih dizalica topline 9:45-10:00 Dalibor Crnić, dipl.ing Nova generacija dizalica topline zrak-voda geoTHERM VWL S 5 minuta diskusija

10:00–10:30 Pauza za kavu 10.30-11.00 V. pred. Mateo Biluš, dipl. ing. arh. Nova generacija izolacijskih materijala Regulativa 11:00-11:30 V. pred. Mateo Biluš, dipl. ing. arh. Energetska učinkovitost – novogradnja i sanacija zgrada u EU 10 minuta diskusija 11:40-12:00 Dario Henezi, ing. građ. Program proizvoda za kompletno rješenje toplinske, zvučne i protupožarne zaštite zgrada 12:00-12:10 Predstavljanje koncerna Knauf Insulation s naglaskom na najnoviju tehnologiju proizvodnje mineralnih vuna po Ecose® Technology 12:10-12:25 Krešimir Benjak, dipl. diz. Predstavljanje koncepta Knaufinsulation 12:25 pauza za ručak 60min. 13:25-13:40 Filip Baborski, dipl. ing. stroj. Projektiranje i izreda bazena 13:40-14:00 Mario Geušić, ing. građ. Utjecaj centralnog sustava za usisavanje na energetsku učinkovitost prostora 5 min.diskusija

14:05-14:25 Igor Haramina, dipl. ing. stroj. Solarno toplinski sustav obiteljske kuće sa aktivnom solarnom optimizacijom 14:25-14:45 Stjepan Penava, dipl. ing. stroj. Površinska distribucija grijanja i hlađenja 5 min.diskusija 14:50-15:20 Pauza za kavu 15:20-15:50 Mladen Marković, dipl. ing. elek. Renato Krikšić, dipl. ing. KNX sustav inteligentnog upravljanja u svrhu energetske učinkovitosti 15:50-16:00 Stručna prezentacija tvrtke Bramac 16:00-16:10 Stručna prezentacija tvrtke Farmacell

http://www.naturadom-eec.com