47. zagrebački salon

Na ovom tragu raspisujemo poziv za radove iz područja arhitekture i urbanizma nastale od 2009.-12. Djela se prijavljuju u dvije glavne programske kategorije – realizacija i projekt, a obje kategorije mogu obuhvaćati radove od interijerskih do urbanističkih rješenja. Prostorni planovi (DPU, UPU, PPUG, PPUO, PPUŽ, GUP i sl.) neće se izlagati. Arhitekte i studente arhitekture pozivamo da prijave radove koji će biti selekcionirani samo prema kriterijima elementarne razumljivosti, kvalitete i primjerenosti. Posebno pozivamo sve arhitekte čije javno djelovanje trajno doprinosi profiliranju struke: nastavnike arhitektonskih fakulteta, kolege koji vode HKA, UHA, gradska i regionalna društva arhitekata, članove Savjeta prostornog uređenja RH i tijela za odabir nagrada Ministarstva kulture, kao i laureate nagrada UHA i Vladimir Nazor. Ti će radovi biti izloženi bez selekcioniranja kako bi javnost dobila uvid u njihovo recentno stvaralaštvo. Svaki autor može za izlaganje predložiti najviše tri djela – neovisno radi li se o samostalnom ili grupnom radu. Za ‘Prijedlog’ raspisujemo poziv autorima na izlaganje radova koji doprinose promišljanju urbanog, suburbanog i ruralnog prostora, a izvan su ograničenja određenih dvjema glavnim programskim kategorijama. ‘Prijedlozi’ će također biti selekcionirani prema kriterijima razumljivosti, kvalitete i primjerenosti.

PRIJAVE I ROKOVI: Razdoblje za prijave je od 18. lipnja do 14. rujna 2012.

Djela za prijavu dostavljaju se u digitalnom obliku na CD-u (minimalne veličine ilustracija 18 cm, tiff ili jpg, 9-12, rgb, 300 dpi), te na listovima A4 umetnutim zasebno u prozirne uložnice za mape. Numerirati stranice i ukupni broj stranica (npr.:1/4) Prijava treba biti sažeta: nacrti, prostorni prikazi ili fotografije i kratko obrazloženje (do jedne kartice teksta). Djela se dostavljaju osobno ili šalju poštom na adresu: Udruženje hrvatskih arhitekata, Trg bana J. Jelačića 3/1, 10000 Zagreb, uz naznaku “Za Salon”. Sve obavijesti na tel.: 01/5509 705 ili email: monika.hrubi@uha.hr Do 5. listopada 2012. selektor će odabrati radove za izlaganje i uputiti odabranim autorima propozicije za pripremu izložbenog materijala.
Kotizacija od 200 Kn po radu namijenjena je troškovima grafičke obrade i postave izloženih radova. Krajnji rok za dostavu materijala za izlaganje u digitalnom obliku je 19. listopada 2012.

Otvorenje i dodjela nagrada 47. zagrebačkog salona biti će 29. studenog 2012. Zagreb, 15. lipnja 2012.
Organizacijski odbor 47. zagrebačkog salona

http://www.uha.hr