BioSolESCo

Pozivamo Vas na sudjelovanje na seminaru koji ce se održati u okviru projekta

BioSolESCo –Povećanje korištenja energije iz biomase i sunčeve energije za grijanje javnih i privatnih zgrada koristeći ESCo model

SEMINAR ce se održati u velikoj vijecnici Zadarske županije Božidara Petranovica 8, Zadar u utorak 8. ožujka 2011. s pocetkom u 10:00 sati

BioSolESCo projekt je fokusiran na relativno novi model, trgovačkih društava za energetske usluge/energy service company (ESCo), za povećanje korištenja biomase i sunceve energije za grijanje većih zgrada u privatnom i javnom sektoru. ESCo tvrtke pružaju cjelovitu energetsku uslugu s otplatom kroz ostvarene uštede. U uslugu je uključeno sve od projektiranja, financiranja i instaliranja pa do održavanja i opskrbe gorivom.

ESCo projekti koji uključuju iskorištavanje obnovljivih izvora energije (OIE) relativno su rijetki u EU, stoga je ovaj model nedovoljno poznat široj javnosti. Cilj projekta je analizirati problematiku ključnu za ESCo projekte: investicijske modele, oblike ugovora i slično, o kojoj su informacije ogranicene te nisu objedinjene na razini EU-a. Projekt ce prikazati teškoce s kojima se ESCo tvrtke susreću te ce predložiti mjere na koji nacin prevladati navedene prepreke u praksi. Uocen rizik i nesigurnost trenutno smanjuju mogucnost korištenja održivih metoda proizvodnje i korištenja OIE. Predviđa se da će, prvenstveno razumijevanjem te upravljanjem ovim rizicima, ESCO model donijeti promjene u percepciji potencijalnih korisnika.

Konačni cilj projekta je povećati korištenje toplinske energije proizvedene iz biomase i sunčeve energije u javnom i privatnom sektoru kroz:

*povećanje razumijevanja ESCo modela, promociju ovakvog načina poslovanja te prijenos stečenog znanja potencijalnim korisnicima i industriji za iskorištavanje biomase i sunčeve energije u E

*upoznavanje šire javnosti s najsuvremenijim primjerima energetske usluge u korištenju biomase i sunčeve energije u zemljama partnerima projekta

Prijava

Prijavu možete izvršiti putem linka

Molim Vas da uplatu kotizacije od 300,00 kn + PDV na:ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR SAVSKA 163, ZAGREBŽiro račun broj 2340009-1100091405, poziv na broj (maticni broj ili OIB)Po uplati Vaše kotizacije, ispostavit ćemo Vam račun.Za zaposlenike javnih institucija sudjelovanje na seminaru je pokriveno sredstvima projekta.

Napomena:Obveznici stručnog usavršavanja, čija strukovna podrucja su područje arhitekture, gradevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva, sudjelovanjem na ovom Seminaru ostvaruju ukupno 8 bodova, od cega 2 boda iz građevinsko tehničke regulative.Program stručnog usavršavanja se provodi u skladu s Pravilnikom o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN24/08 i NN141/09) i u skladu sa Suglasnošcu na Petogodišnji program stručnog usavršavanja u području arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike i strojarstva izdanom od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, klasa:360-02/09-20/1, urbroj 531-01-10-9, u Zagrebu, 12. listopada 2010. godine.

Veljko Vorkapić

Energy Institute Hrvoje PozarDepartment for Renewable Energy and Energy EfficiencySavska cesta 163, 10001 Zagreb, P.O.Box. 141,Croatiaphone: +385 1 6326 122 – fax: +385 1 6040 599web: www.eihp.hre-mail: vvorkapic@eihp.hr