BUILD UP Skills Croatia

Petak 6. prosinac 2013. s početkom u 10.00 sati

Vijećnica Građevinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, Fra Andrije Kačića Miošića 26, 10000 Zagreb

BUILD UP Skills je EU Sustainable Building Workforce inicijativa u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u koju se Republika Hrvatska uključila kroz projekt CROSKILLS.

Partneri u projektu CROSKILLS su slijedeći:

– Građevinski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu – Koordinator projekta

– Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

– Regionalni centar zaštite okoliša Hrvatska

– Hrvatska obrtnička komora

– Graditeljska škola Čakovec

– Arhitektonski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu

– Knauf Insulation d.o.o.

– Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP Hrvatska)

BUILD UP Skills Croatia – kratki opis programa i projekta

Iskustva zemalja EU, pa tako i u Hrvatskoj, su pokazala da energetski učinkovita obnova te izgradnja novih zgrada sa što manjom potrošnjom energije (niskoenergetskih, pasivnih, zgrada gotovo nulte energije) trenutno predstavlja veliki izazov za građevinski sektor pa i industriju u cjelini.

Navedena situacija zahtjeva povećanje broja stručno osposobljenih radnika na tržištu, odnosno stvaranje radne snage (obrtnici, poduzetnici) koji posjeduju dovoljno znanje, ili su specijalizirani za gradnju niskoenergetskih, pasivnih i zgrada gotovo nulte energije te time jamče za kvalitetnu izvedbu zgrada. Također, potrebno je kreirati mjere kojima bi se stvorili preduvjeti za vrednovanje kvalificirane radne snage na tržištu (pravilnici, preporuke).

BUILD UP Skills incijativa je dio the Intelligent Energy Europe (IEE) programa čiji je osnovni cilj povećanje broja stručno osposobljenih radnika na tržištu, odnosno stvaranje radne snage koji posjeduju dovoljno znanje, ili su specijalizirani za gradnju niskoenergetskih, pasivnih i zgrada gotovo nulte energije te time jamče za kvalitetnu izvedbu zgrada.

Inicijativa BUILD UP Skills pridonosi ciljevima koje je Europska komisija postavila kroz „Commission’s ‘Europe 2020’ strategy — ‘Resource-efficient Europe’ and ‘An Agenda for new skills and jobs’, te je dio nedavno prihvaćenog Energy Efficiency Action Plan 2011. Također poboljšava se interakcija s postojećim strukturama i instrumentima financiranja kao što su European Social Fund i Lifelong Learning Programme, te će se temeljiti na European Qualification Framework (EQF) i njime definiranim ishodima učenja.

Inicijativa BUILD UP Skills sastoji se od dva dijela:

I. Formiranje nacionalne kvalifikacijske platforme i izrada smjernica za dostizanje ciljeva 20-20-20

II. Izrada kvalifikacijske sheme i sheme usavršavanja građevinskih radnika

Projekt BUILD UP Skills Croatia – CROSKILLS obuhvatio je prvu fazu inicijative BUILD UP Skills. Temeljeno na cjelovitoj analizi nacionalne situacije (Analiza stanja radnika u zgradarstvu u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj, veljača 2013), napravljene su Nacionalne smjernice za kontinuiranu izobrazbu građevinskih radnika u okviru energetske učinkovitosti. Smjernice uzimaju u obzir očekivani doprinos građevinskog sektora nacionalnim ciljevima 2020. i zahtjevima za zgrade gotovo nulte energije kroz strateško planiranje sustava edukacije i usavršavanja građevinskih radnika u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije te kroz procjenu tržišta takve radne snage, što može dugoročno unaprijediti energetska svojstva zgrada u Republici Hrvatskoj.

BUILD UP Skills incijativa se provodila paralelno u 30 zemalja koje su se bavile jednakom tematikom, određivanja potrebnih kvalifikacija i razvoj smjernica za školovanje kvalificiranih radnika u području energetske učinkovitosti.

Ovom prilikom zadovoljstvo nam je da Vas, kao instituciju i osobu koja je prepoznala važnost i potrebu za opisanom inicijativom, pozivamo na završni sastanak projekta CROSKILLS.

Petak 6. prosinac 2013. s početkom u 10.00 sati

Vijećnica, Građevinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu Fra Andrije Kačića Miošića 26, 10000 Zagreb

Dnevni red:

10:00 – 10:15 Registracija

10:15 – 10:30 Pozdravni govor; Uvodna riječ Prof.dr.sc. Ivana Banjad Pečur – koordinatorica projekta, Građevinski fakultet Zagreb

10:30 – 11:00 O projektu CROSKILLS Prof.dr.sc. Ivana Banjad Pečur – Građevinski fakultet Zagreb

11:00 – 11:30 Prihvaćanja Nacionalnih smjernica za kontinuiranu izobrazbu građevinskih radnika u energetskoj učinkovitosti dr.sc. Bojan Milovanović – Građevinski fakultet Zagreb

11: 30 – 11:45 Suradnja sa dionicima projekta i zainteresiranim institucijama; Zahvale,

Diskusija

Prof.dr.sc. Ivana Banjad Pečur – Građevinski fakultet Zagreb

Završetak javnog dijela sastanka – druženje uz domjenak

Radni dio sastanka – sastanak partnera projekta

13:15 – 16:15 Završno izvješće – zadaci za njegovo uspješno provođenje

Prof.dr.sc. Nina Štirmer – Građevinski fakultet Zagreb;

Prof.dr.sc. Ivana Banjad Pečur – Građevinski fakultet Zagreb

16:15 – 16:30 Zaključak i zatvaranje sastanka