Croatia GBC organizirao edukaciju na temu izmjena, dopuna i novosti u Tehničkim propisima u graditeljstvu

Hrvatski savjet za zelenu gradnju organizator je dvodnevne online edukacije Tehnički propisi u graditeljstvu, koja se održala 21. i 22. travnja 2021. godine, putem ZOOM platforme, a koja je okupila preko 250 sudionika.

Nevena Štrbić, ispred Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, održala je predavanje koje je obuhvatilo zakonsku regulativu Tehničkih propisa te je istaknula što je prema izmjenama Direktive preneseno u TPRUETZZ, što se odnosi na nestambene zgrade, a što na stambene – npr. za nestambene zgrade od 1. siječnja 2025. sustav automatizacije i upravljanja zgradom (SAUZ) obvezan je u novim i postojećim nestambenim zgradama sa sustavom grijanja prostora, kombiniranim sustavom grijanja i ventilacije prostora, sustavom hlađenja prostora, kombiniranim sustavom hlađenja i ventilacije prostora, nazivne toplinske/rashladne snage veće od 290 kW, osim ako projektant dokaže da isto nije tehnički i gospodarski izvedivo (u skladu s prilogom G), dok za stambene zgrade nema obveze, ali ako ispunjava uvjete SAUZ za stambene zgrade iz TPRUETZZ iste se mogu izuzeti od obveze redovitih pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije. Nadalje, obuhvaćene su i sljedeće teme: nove zgrade kao nZEB; novine vezano za sustav automatizacije i upravljanja zgradom (za nestambene i stambene zgrade zgrade); sustav za samoreguliranje temperature; udjeli OIE ili priključak na učinkovite centralizirane sustave; analiza postojećeg stanja zgrade, prijedlozi poboljšanja i procjena investicije te Smjernice za izradu analize; iskaznica energetskih svojstava zgrade; prijelazne i završne odredbe te izgled novog energetskog certifikata i novi sustav redovitih pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije.

Zatim, temu propisa za građenje i obnovu potresno otpornih građevina/zgrada, obradila je Mihaela Zamalo, ispred Hrvatskog inženjerskog saveza, koja je u okviru svog predavanja objasnila: kako pristupiti obnovi i kako dosadašnja iskustva prenijeti u zakonski okvir; sustavna i tehnički utemeljenu obnovu; odredbe dijela Euro koda 8 te izmjene i dopune Tehničkog propisa o građevinskim konstrukcijama.

Na predavanje gđe Zamalo, nadovezao se Josip Atalić, s Građevinskog fakulteta u Zagrebu, sa primjerima energetski obnovljenih zgrada oštećenih zgrada pri djelovanju potresa u 2020. godini, koji je naglasio i nužnost povezivanja (brak) seizmičke i energetske obnove u procesima obnove nakon potresa. Dodatno, ukazao je i na: propuštene prilike koje nismo smjeli dopustiti; razvoj inovativnih rješenja prilagođenih stambenom fondu u Hrvatskoj; te na Build Back Better kao osnovnu pretpostavku u procesima obnove.

Nadalje, Bojan Milovanović, sa Građevinskog fakulteta u Zagrebu, obradio je temu toplinskih mostova, gdje se osvrnuo na sljedeće: problematiku toplinskih mostova; numeričko modeliranje toplinskih mostova i/ili paušalne dodatke, utjecaj toplinskih mostova; te temu toplinskih mostova kod postojećih zgrada.

Izmjene, dopune i novosti vezane uz Tehnički propisi o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama i Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju, prezentirane se u na drugom danu održavanja edukacije.

Izmjene i dopune koje su se odnosile na područje arhitektonske i građevinske struke objasnio je Zoran Veršić s Arhitektonskog fakulteta. U okviru predavanja objasnio je: zahtjeve za nove/nZEB zgrade; zahtjeve za primjenu obnovljivih izvora energije; rekonstrukciju postojećih zgrada; analizu postojećeg stanja zgrade; dokazivanje nZEB standarda; i faktore utjecaja na potrebnu energiju za grijanje i hlađenje. Izmjene i dopune iz područja strojarske struke prezentirala je Goranka Tropčić Zekan, ispred tvrtke Klimaproing. Predavanje je obuhvatilo teme: energetsko svojstvo zgrade – izračune, obaveze prema strukama, udio OIE; iskaznica energetskih svojstava zgrade; priključak na učinkoviti centralizirani sustav; sustav za samo reguliranje; proračuni energetskog svojstva zgrade pri izradi projekta i pri izradi energetskog certifikata.

Predavanje na temu: Sustav automatizacije i upravljanja u zgradama, prezentirao je Dario Ilija Rendulić ispred tvrtke Thorium A+. Predavanje se baziralo na osnovnim principima i elementima rada SAUZ-a te samoj primjeni – očitanje potrošnje, upravljanje rasvjetom, upravljanje termotehničkim sustavom i upravljanje zaštitom od sunca.

Stručne i edukativne prezentacije su održali i GBC članovi, tvrtke – Daikin Hrvatska, Rockwool Adriatic, Fibran, JUB, Viessmann i Ytong porobeton.

Predstavnik tvrtke ROCKWOOL ADRIATIC održao je predavanje na temu: U korak s izazovima nZEB i održive gradnje, predstavnik tvrtke YTONG porobeton predstavio se s temom: Energetska učinkovitost porobetona u sustavu gradnje, a ispred tvrtke FIBRAN obrađena je tema: Kontinuirana toplinska ovojnica danas ima uporište i u regulativi.

Drugi dan edukacije predavanja su održale tvrtke: DAIKIN Hrvatska s temom: Održivi sustavi grijanja i hlađenja u zgradarstvu te VIESSMANN Hrvatska s temom: Stvaramo životni prostor za generacije koje dolaze.

Glavni institucionalni pokrovitelj edukacije bilo je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a zeleni partner Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Edukacija je bila interaktivna, a uvrštena je i u Program stručnog usavršavanja pri HKA, HKIG i HKIS s 4 sata, koji su također i pokrovitelji edukacije.