CROSKILLS – Build Up Skills Croatia

Uslijed nedostatka odgovarajuće osposobljenih radnika na hrvatskom tržištu i nedostatka institucionalnih programa cjeloživotnog usavršavanja u ovom području, prepoznata je potreba za edukacijom odnosno specijalizacijom radne snage, te kreiranjem mjera koje bi omogućile vrednovanja kvalificirane radne snage na tržištu.

S tim je ciljem Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, uz potporu programa Inteligentna energija Europe i u suradnji s nekoliko partnera, pokrenulo projekt CROSKILLS – Build Up Skills Croatia. Očekivani rezultat projekta CROSKILLS jest izrada i odobrenje Nacionalnih smjernica za kontinuiranu izobrazbu građevinskih radnika u energetskoj učinkovitosti.
28. veljače u Zagrebu, u hotelu Arcotel Allegra, Branimirova 29 održat će se Prvo nacionalno savjetovanje, kojim će se ujedno uspostaviti međusektorska radna skupina – Prvo nacionalno savjetovanje – čiji je zadatak doprinijeti izradi i osigurati naknadnu provedbu navedenih Nacionalnih smjernica.

Projekt je dio EU Sustainable Building Workforce inicijative u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, koja pridonosi ciljevima koje je Europska komisija postavila kroz strategiju ‘Europe 2020 – Resource-efficient Europe’. Također, ova će inicijativa poboljšati pristup instrumentima financiranja obrazovnih aktivnosti kao što su Europski socijalni fond (ESF) i Lifelong Learning Programme te će se temeljiti na Europskom i Nacionalnom kvalifikacijskom okviru i njima definiranim ishodima učenja.

Irena Brnada

Direktorica, Regionalni centar zaštite okoliša

T: 091/4810774
E: croskills@rec.org