Natječaji: IRI 2, EIC instrumenti i Energetska obnova privatnih kuća

OTVORENI NATJEČAJ: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je otvorilo natječaj

“Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II”.

Aktivnosti na koje je poziv usmjeren su: Istraživanje i razvoj i ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinuTko su prijavitelji: mikro, mala, srednja i velika poduzeća.Minimalni iznos: 1.000.000 HRK

Maksimalni iznos: 30.000.000 HRK

ODABRANE IRI TEME S3 POD-TEMATSKIH PRIORITETNIH PODRUČJA

Zdravlje i kvaliteta života

a) farmaceutika, bio-farmaceutika, medicinska oprema i uređaji

b) zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostika

c) nutrcionizam

Energija i održivi okoliš

a) energetske tehnologije, sustavi i oprema

b) ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijal

Promet i mobilnost

a) proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila

b) ekološki prihvatljiva prometna rješenja

c) inteligentni transportni sustavi i logistika

Sigurnost

a) kibernetička sigurnost

b) obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene

Hrana i bio-ekonomija

a) održiva proizvodnja i prerada hrane

b) održiva proizvodnja i prerada drva

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 770.000.000 HRK.

Projektni prijedlozi se podnose od: 31.siječnja 2020. do 29.lipnja 2020. godine.

INSTRUMENTI FINANCIRANJA EIC- Europskog vijeća za inovacije

SME INSTRUMENT – faza II

Prijavitelji: 1 ili više europskih MSP

Maksimalno sufinanciranje po projektu: 2,5 M EUR

Intenzitet potpore: 70% ukupno prihvatljivih troškova

Ukupni budžet: (2018 -2020) 1421 M EUR

Fokus: Proboj inovacija i međunarodni rast (12 – 24 mjeseci)

Namjena: Visoko inovativni projekti s ciljem izlaska na međunarodno tržište.

Prihvatljive aktivnosti:

1. Prototipiranje

2. Testiranje

3. Pilotiranje

4. Minijaturizacija

5. Skaliranje

6. Razvoj primjene

Rezultati koji se postižu:

1. Veoma inovativan proizvod, proces ili usluga za osvajanje tržišta

2.Poslovni inovativni plan koji uključuje detaljnu strategiju komercijalizacije i plan financiranja s obzirom na tržišno lansiranje (npr. o tome kako privudi privatne investitore, ako je primjenjivo).

Cut- Off dates:

18.03.2020
19.05.2020
7.10.2020

FTI – brzi program za inovacije

Prijavitelji: 3 – 5 europskih subjekata (2/3 partnera iz industrijskog sektora)

Maksimalno sufinanciranje po projektu: 3 M EUR

Intenzitet potpore: do 70% troškova za profitne subjekte – do 100% troškova za neprofitne subjekte

Ukupni budžet: (2018 -2020) 300 M EUR

Fokus: Približavanje inovacija tržištu

Namjena: Smanjenje vremena od ideje do tržišta.

FTI cilja na nove tehnologije, koncepte, procese i poslovne modele koji trebaju konačan razvoj da bi mogli oblikovati nova tržišta i postići širi razvoj.

Prihvatljive aktivnosti:

1. Pilotiranje

2. Probni pogoni za ispitivanje

3. Provjera valjanosti u stvarnim uvjetima

4. Validacija poslovnih modela

5. Postavljanje standarda

Cut- off dates:

19.02.2020
09.06.2020
27.10.2020

NATJEČAJ U NAJAVI: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je najavu za natječaj ”Energetska obnova obiteljskih kuća”

Predmet natječaja: postojeće zakonski izgrađene kuće

Ukupan iznos osiguranih sredstava: 142 milijuna HRK.

Stopa sufinaniciranja: za prvu skupinu iznosi 60% za drugu skupinu iznosi 100%

Prihvatljive aktivnosti: povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora i cjelovita energetska obnova, koja podrazumijeva kombinaciju mjera na vanjsku ovojnicu i ugradnje sljedećih sustava za korištenje OIE.

Za prijavu na natječaj je potrebno :

– potvrda o vlasništvu nekretnine
– energetski certifikat
– ponude za što želite radit (fasada, krov, grijanje, stolarija, solarna elektrana)

Raspisivanje poziva predviđa se već krajem prvog kvartala 2020 godine.

Ukoliko želite uspješnu prijavu na natječaj te pomoć u vezi pisanja projekata, obratite nam se na e-mail:info@tetida.eu

Simon Ferjuc, CEO
099 88 74 071