nZEB u obnovi / TRESS 18./19.2.2021.

Tehnička rješenja za energetsku i statičku sanaciju zgrada

Stručni skup održat će se 18. i 19. 02. 2021. godine s početkom u 10:00 sati, online, putem platforme
GoToWebinar.

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Klaster za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu –
nZEB.hr nastavljaju rad na edukaciji, promicanju znanosti i inovacija te unapređenju stanja tehnike, proizvoda,
materijala i usluga poveznih s energetskom učinkovitosti i održivosti u zgradarstvu, kao i s aktualnim temama
cjelovite obnove koja uključuje statičku sanaciju zgrada, poboljšanja sigurnosti u slučaju požara i primjenu mjera
po pitanju zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta kao i nove izgradnje s visokim stupnjem potresne i požarne
otpornosti, te energetske učinkovitosti i ugodnosti prostora.

Direktiva (EU) 2018/844 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. Svibnja 2018. O izmjeni Direktive 2010/31/EU o
energetskim svojstvima zgrade i Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti propisuje da bi države članice
trebale moći upotrebljavati svoje dugoročne strategije obnove kako bi odgovorile na pitanja zaštite od požara i
rizika povezanih s pojačanom seizmičkom aktivnošću koji tječu na energetske obnove i životni vijek zgrada.
Tome u prilog svjedoči i nekoliko sekunda potresa koji je 22. ožujka 2020. pogodio Zagreb i njegovu okolicu, a
29. prosinca 2020. Sisačko-moslavačku županiju i pri tome ostavio na kućama i zgradama oštećenja koja su
pred stanovnike i korisnike postavila pitanje popravka i povratka u prvobitno stanje ili izgradnje novih zamjenskih zgrada, a pred struku i stručnjake izazov sanacije nastale štete uz provedbu mjera i radova za pojačanje i poboljšanje konstrukcije zgrada kako bi se podigla razina otpornosti zgrada na potres, odnosno izgradnje novih potresno i požarno sigurnijih zgrada visokog stupnja energetske učinkovitosti i ugodnosti boravka.

Cilj skupa je prikazati skup mjera i tehničkih rješenja za cjelovitu obnovu zgrada koja uz energetsku uključuje
statičku i protupožarnu sanaciju kao i prikaz rješenja za potresno i požarno sigurnu gradnju s visokim stupnjem
energetske učinkovitosti i ugodnosti boravka.

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu baštini tradiciju Visoke tehničke škole više od stotinu godina, a kao
samostalni fakultet od 1962. godine provodi edukaciju arhitekata u Republici Hrvatskoj. Fakultet ustrojava i
izvodi sveučilišne studije, znanstveni, istraživački, visoko stručni i umjetnički rad u području arhitekture i
urbanizma. U području tehničkih znanosti, polju arhitekture i urbanizma arhitektonski fakultet obrazuje, istražuje i radi znanstvene i stručne radove iz područja arhitektonskog projektiranja, urbanističkog planiranja, zaštite
graditeljskog naslijeđa, te arhitektonskih konstrukcija, fizike zgrade, materijala i tehnologija građenja. Dugi niz
godina prepoznati je dionik u području edukacije za energetski visoko učinkovite i održive zgrade i jedan od
osnivača Klastera nZEB.hr.

Stručni skup održat će se 18. i 19. 02. 2021. godine s početkom u 10:00 sati online putem platforme GoToWebinar.

Više informacija o skupu kao i poveznica na obrazac za prijavu nalazi se u Pozivu koji je prilog ovom e-mailu te na stranici: http://www.nzeb.hr/tress

Cijena aktivnosti: bez naplate/kotizacije uz obaveznu prijavu.

Prijaviti se možete i OVDJE

Voditelj aktivnosti
Izv. prof. dr.sc. Zoran Veršić