Objavljeni dobitnici 11 Kolosa

Objavljeni dobitnici 11 Kolosa – najznačajnije nagrade u građevinarstvu

TA PREKO SAVE U SLAVONIJI I NAJVIŠEG ANTENSKOG STUPA U HRVATSKOJ

U sklopu Dana Hrvatske komore inženjera građevinarstva 2020 objavljeni su dobitnici Kolosa, godišnje nagrade Komore.

Kolos za izuzetna dostignuća u građevinarstvu u području konstrukcija ove godine dobili su projektanti mosta na Čiovu, mosta preko Save na trasi koridora VC te projektant najvišeg antenskog stupa u Hrvatskoj na otoku Ugljanu.
Dipl.ing. Darko Lazić dobio je nagradu Kolos za projekt mosta preko Save kod Svilaja, jedinstvene konstrukcije duljine 660 metara. Most vrijedan 22 milijuna eura sastoji se od dva zasebna objekta od kojih svaki ima tri vozna traka. Dio je međunarodnog paneuropskog cestovnog koridora Vc Budimpešta – Osijek – Sarajevo – Ploče, a izgradnja koja je započela 2016. godine završena je tehničkim pregledom u srpnju ove.

Troje projektanata novog mosta kopno – Čiovo, puštenog u promet 2018. godine, inženjeri Zlatko Šavor, Nijaz Mujkanović i Gordana Hrelja Kovačević,  dobitnici su drugog Kolosa u kategoriji konstrukcija. Kod ovog mosta poseban izazov projektiranja bilo je ostvarenje pokretnog dijela mosta koji je projektiran kao rasklopni most što omogućava plovidba ispod njega, a uz zadržavanje niske nivelete mosta.

Dipl. ing.građ. Juraj Pojatina dobitnik je trećeg Kolosa u ovoj kategoriji i to za  najviši telekomunikacijski (antenski) stup čelične konstrukcije ikada izgrađen u Hrvatskoj. Ovaj antenski stup, investicija Odašiljača i veza vrijedna 30 milijuna kuna, pored iznimne visine i značajnog broja antena, ima i četiri velike platforme za smještaj telekomunikacijske opreme, rotirajuću iglu na vrhu i inovativni sustav temelja s minimalnim utroškom betona.

U kategoriji hidrotehnike, Kolos za izuzetni doprinos struci je dobila inženjerka Tatjana Uzelac za  Idejni koncept i projekt odvodnje oborinskih i površinskih voda grada Pule. Pojedini dijelovi Pule su učestalo plavili, a  u rješavanju  ovog problema Tatjana Uzelac okrenula se inovativnim  metodama tj.tehnici  zbrinjavanja oborinskih voda putem kišnih vrtova, laguna i infiltracijskih jaraka.
Prema idejnom projektu izgrađeno je desetak projekata od kojih su najznačajniji rješenje problema plavljenja rotora na ulazu u Pulu, gradske obilaznice i Trga kralja Tomislava.

Kolos za doprinos građevinskoj struci u kategoriji pravnih osoba otišao je u Split i dobila ga je tvrtka Spegra inženjering za zahtjevan projekt obnove i ojačanja nosive konstrukcije zgrade Arsenala na Hvaru. Kolos za kategoriju organizacije i stručnog nadzora građenja dobio je inženjer Krunoslav Komesar za vođenje rekonstrukcije i izgradnje hotelskog kompleksa Valamar Pical u Poreču, a Kolos za doprinos struci nečlana Komore dobio je Zlatko Franolić.

Inženjerski tim s Građevinskog fakulteta u Zagrebu Josip Atalić, Mario Uroš i Marta Šavor Novak dobitnici su Kolosa za doprinos struci u kategoriji potresnog inženjerstva, a Kolos u istoj kategoriji dobila je i inženjerka Mihaela Zamolo.

Inženjer Atalić, izvanredni profesor na Građevinskom fakultetu, preuzeo je organizaciju i koordinaciju svih inženjera – volontera u zagrebačkom Uredu za upravljanje hitnim situacijama. Doprinos docenta Uroša bio je, ne samo u hitnim pregledima kritične infrastrukture za funkcioniranje grada, nego i u edukaciji kolega inženjere za hitne preglede. Docentica Šavor Novak aktivno je sudjelovala u programiranju i prilagodbi aplikacije za hitne preglede za mobilne uređaje. Druga dobitnica Kolosa u istoj kategoriji, inženjerka Mihaela Zamolo sudjelovala je od prvih sati u svim aktivnostima vezanim uz posljedice razornog potresa, te je bila član najužeg tima.

Upravni odbor Hrvatske komore inženjera građevinarstva odlučio je ove godine nagradu Kolos za životno djelo u građevinarstvu dodijeliti mr.sc. Ivanu Muhovcu i dipl.ing.građ Želimiru Frančiškoviću.

U dugogodišnjoj karijeri Želimira Frančiškovića, inženjera s ogromnim iskustvom u projektiranju nosivih konstrukcija, za širu javnost najpoznatiji su jedan projekt prometne infrastrukture i dva projekta sportske infrastrukture. Frančišković je jedan od projektanta čelične konstrukcije nove zračne luke u Zagrebu te projektant krova dvorane Dražen Petrović u Zagrebu i krova stadiona Poljud u Splitu. Pored toga Frančišković je projektant čeličnih konstrukcija mnogobrojnih tržnica u hrvatskom gradovima (npr. popularna tržnica u Utrinama u Zagrebu), projektant višefazne skele za obnovu Zagrebačke katedrale, te čeličnih konstrukcija na mnogobrojnim poslovnim i stambenim zgradama, kao i zgradama javne namjene u Hrvatskoj i regiji.

Ivan Muhovec nagradu Kolos za životno djelo zaslužio je cijelim svojim profesionalnim angažmanom posvećenim geotehnici tj. projektiranju i građenju građevinskih objekata u tlu. Posebno se ističu radovi na protuprocjednoj zaštiti velikih građevinskih jama od kojih među brojnim energetskim postrojenjima iskače projekt u NE Krško. Ogromno iskustvo Muhovec je stekao u desetogodišnjem radu u Iraku gdje je radio na mnogobrojnim projektima dubokog temeljenja infrastrukturnih građevina na pilotima.