Sabor hrvatskih graditlja 2008.

CAVTAT 6. do 8. studeni 2008. – HRVATSKO GRADITELJSTVO PRED IZAZOVOM EUROPSKIH INTEGRACIJA Sabor hrvatskih graditelja 2008. tradicionalni je skup hrvatskih graditelja koji se pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske održava od 6. do 8. studenoga 2008. u hotelu Croatia u Cavtatu. Svečano otvaranje Sabora 2008. održat će se u četvrtak 6. studenoga 2008. u Kongresnoj dvorani hotela Croatia s početkom u 10 sati.

Zajedničke temeljne teme Sabora 2008. su: • HARMONIZACIJA PROPISA I NORMA U HRVATSKOM GRADITELJSTVU S EUROPSKIM • GRADITELJSTVO I ODRŽIVI RAZVITAK

Osim referata koji pripadaju dvjema temeljnim temama, na Saboru 2008., kao i na prijašnjim skupovima, razmatrat će se i druga pitanja vezana uz razvoj hrvatskog graditeljstva i njegov utjecaja na cjelokupan razvitak Republike Hrvatske. Uz hrvatske graditelje na Saboru 2008. sudjelovat će i predstavnici Vlade Republike Hrvatske, a prema prethodnim prijavama očekuje se i više sudionika iz inozemstva s nekoliko najavljenih referata. Među sudionicima skupa bit će i pozvanih gostiju. To je peti po redu skup hrvatskih graditelja koji se tradicionalno održavaju od 1993. Sabor 2008. je mjesto zajedničkog druženja i brojnih događanja te marketinških prikaza naših građevinskih tvrtki i industrije građevinskog materijala. Bit će dodijeljena i tradicionalna nagrada za životno djelo, a predviđen je i potpis ugovora o međusobnoj suradnji sa srodnim slovenskim društvom.

Rad će se Sabora 2008. odvijati na: • plenarnim sjednicama • tematskim skupovima – okruglim stolovima. Na plenarnim će sjednicama biti podnesena uvodna izlaganja o glavnim temama Sabora i kraći prikazi referata inozemnih gostiju. S obzirom na ograničeno vrijeme i velik broj referata, koji će biti tiskani u Zborniku radova, nisu predviđena pojedinačna izlaganja. Svi će referati ipak biti predstavljeni posebnim prikazom u tematskim cjelinama. Rasprave na četiri okrugla stola vodit će se o sljedećim temama: a) Utjecaj donošenja propisa na gradnju Događa se da se mnogi propisi, kao podzakonski akti, donose sa zakašnjenjem. To stvara određene probleme gospodarskim subjektima. Na okrugom se stolu namjerava raspraviti: u kojem je smjeru potrebno razvijati podzakonske akte o gradnji, kakve bi trebale biti kompetencije državnog tijela koje donosi propise, kako osigurati utjecaj gospodarstva na donošenje i razvoj propisa. Važno je raspraviti i pitanje o utjecaju nedonesenih propisa na gospodarske odnose u graditeljstvu. b) Odgovorne osobe u gradnji Očekuje se da će poseban zakon koji se odnosi na poslove projektiranja, nadzora i građenja biti donesen prije održavanja Sabora 2008. i da će njima biti uređeni: znanja, vještine i kompetencije odgovornih osoba u gradnji. Sudionici okruglog stola raspravit će pitanja vezana uz njegovu primjenu. Rasprava će obuhvatiti i pitanja o ulozi obrazovnih programa, programa stručnog usavršavanja, a također će se raspraviti o izazovima stvaranja tržišta rada pristupanjem Europskoj uniji.

c) Novi hrvatski razvojni infrastrukturni projekti Rasprava će posebno obuhvatiti pitanja prometne infrastrukture u funkciji regionalne konkurentnosti, a s obzirom na planirane nove razvojne projekte. Raspravom na okruglom stolu bit će se prilog promišljanju nove prometne strategije Republike Hrvatske u okolnostima pridruživanja Europskoj uniji i otvaranju novih tržišta. To se posebno odnosi na planirani razvoj željeznica, cesta, plovnih putova i luka. Očekuje se da će na temelju iznesenih stajališta doći do konkretnih prijedloga kako hrvatsko graditeljstvo pripremiti za izazove koje nosi pristupanje Europskoj uniji. d) Kvaliteta građenja Obuhvatit će se problem kvalitete u osnovnim aktivnostima: pripremi, građenju i upotrebi građevina. U svakoj od tih faza nužno je osigurati primjerenu kvalitetu radi osiguranja pouzdanosti građevina. Uvodnim izlaganjem naznačit će se osnovne teze o kojima će se voditi raspravu, a očekuje se da će ona dati i posebna prilog stajalištima Sabora 2008.. Programom Sabora 2008. predviđeno je da se rasprava o toj temi vodi na plenarnoj sjednici. Na Saboru 2008. domaće će se i inozemne tvrtke marketinški predstaviti video i filmskim prikazima. U reprezentativnom zatvorenom prostoru hotela bit će postavljene izložbe na kojima će tvrtke – suorganizatori i sponzori prikazati svoje mogućnosti i proizvode. U subotu 8. studenoga predviđena su dva cjelodnevna izleta prema izboru sudionika – u Međugorje i Crnu Goru. S obzirom na činjenicu da je Sabor hrvatskih graditelja 2008. dio petogodišnjega Programa stručnog usavršavanja HSGI-a bodovat će se prema Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenje i graditeljstva (NN 24/08). Sudionici će Sabora 2008. steći pravo na ukupno 30 bodova, od čega je 10 za regulativu.

Za sve se ostale obavijesti zainteresirani mogu obratiti na HRVATSKI SAVEZ GRAĐEVINSKIH INŽENJERA Berislavićeva 6, 10000 Zagreb tel./fax: ++385 1/4828 053 tel.: ++385 1/4872 502 e-mail: marija@grad.hr ili pogledati na internet stranici http://www.hsgi.org/sabor/hrv/index.asp