SVJETSKI DAN ŠUMA: Briga i ulaganja u šumu smanjuju klimatske promjene!

Međunarodni dan šuma obilježava se 21.03. počevši od 2012. godine, a temeljem odluke Generalne skupštine UN-a, stoga se i Hrvatski drvni klaster pridružuje sličnim inicijativama globalnih šumarskih organizacija. Dosada su se tijekom proslave organizirale različite aktivnosti, uključujući pošumljavanja i druge događaje na razini država, nadležnih institucija, šumarskih tvrtki ili lokalnih zajednica. Međutim, ovogodišnje obilježavanje dana šuma ostaje u sjeni pandemije koronavirusa, stoga će se glavnina proslava na globalnoj razini danas uglavnom održati putem društvenih mreža i medija.

Nažalost, postoji važna poveznica između krčenja šuma, koje se neprestano povećava u posljednja dva desetljeća i pojava epidemija u nerazvijenim dijelovima afričkog i južnoameričkog kontinenta. Stručnjaci smatraju kako su čak u 31% slučajeva epidemije ebole ili virusa Zika nastajale baš na područjima gdje su prethodno devastirane šumske površine i gdje su ugrožena staništa i bioraznolikost.

Šume imaju vitalnu važnost za održavanje života na Zemlji. FAO i UN procjenjuju da oko 1,6 mlrd. ljudi, uključujući više od 2.000 autohtonih kultura ovisi o šumama koje im omogućuju sredstva za život, lijekove, gorivo, hranu i utočište. Zaštita svjetskih šuma presudna je za postizanje ciljeva održivog razvoja i smatra se da je upravo ulaganje u šume jedan od najisplativijih oblika preventivnog klimatskog djelovanja. U posljednje vrijeme, požari su teško pogodili brojne šume, čak i lokacije unutar zaštićenih mjesta UNESCO-ve svjetske baštine, uključujući i mnogobrojne lokacije u Australiji, koja je teško stradala. Među najugroženije spadaju u šume u Amazoni koje se krče zbog širenja poljoprivrednih površina.

EU i UN smatraju kako se do 2030. treba usvojiti globalni okvir djelovanja na svim razinama u cilju održivog upravljanja svim vrstama šuma, te zaštititi i drveće izvan šuma. Glavne aktivnosti odnose se na zaustavljanje krčenja šuma, sprječavanje ilegalnih sječa te smanjenje degradacije šuma. UN-ov Strateški plan za šume 2030. pruža globalni okvir za djelovanje, sa šest globalnih šumarskih ciljeva i 26 pridruženih ciljeva koji bi se trebali postići do 2030. godine.

ŠUME

– Pokrivaju 48% teritorija RH
– Pružaju radna mjesta za 53.000 radnika u RH
– Pokrivaju oko 30% kopnene površine našeg planeta
– U njima živi 80% svih kopnenih vrsta
– Usluge šumskog ekosustava su presudne jer uključuju pročišćavanje zraka i vode, pa sve do proizvodnje hrane, lijekova i proizvoda od drva i papira.
– Djeluju kao važan ponor ugljika, preuzimajući oko 2 milijarde tona ugljičnog dioksida godišnje