Utjecaj korona krize na izvoz i ulaganja / ZAGREB INVEST & EXPORT 2020 – hotel Westin, 21.07.2020.

Kriza uzrokovana koronavirusom iz temelja je izmijenila dosadašnje poslovanje. U cilju pronalaska odgovarajućih rješenja i uslijed potrebe za upoznavanjem s budućim izvoznim i ulagačkim politikama u Zagrebu će se 21. srpnja održati konferencija „ZAGREB INVEST & EXPORT 2020.“ Glavna tema „Utjecaj korona krize na izvoz i ulaganja“ okupit će u hotelu Westin (dvorana Panorama, 17. kat, s početkom u 11.00 sati) ključne predstavnike hrvatske industrije, institucija, financijskog, transportnog i logističkog sektora, kao i predstavnike europskih institucija i nadležnih tijela.

Na ovom jednodnevnom međunarodnom skupu koncipiranom kao mjestu susreta gospodarstvenika i politike, održat će se niz predavanja, zanimljive panel rasprave te upečatljivi govori vodećih poduzetnika i predstavnika vlasti.

Ovaj skup s raspravama o investicijama, razvoju gospodarstva i izvozu je posebno bitan u svjetlu nadolazeće gospodarske krize i neizvjesnosti uzrokovane pandemijom koronavirusa koja će, prema procjenama, biti teža od svih dosadašnjih kriza. Konferencija će poslužiti kao platforma za uspostavu još intenzivnije komunikacije svih tržišnih dionika, a u cilju poboljšanja protoka aktualnih informacija, koje su kod gospodarstvenika jako tražene i potrebne.

Osnovni cilj ovog ulagačkog eventa je predstavljanje izvoznog i investicijskog potencijala u RH, a mnogobrojni stručnjaci smatraju kako će bez ulaganja biti nemoguće zadržati pozicije na svjetskim tržištima.

TEMATSKI NAGLASCI:

Predviđanja za oporavak svjetskog tržišta
EU sredstva za pokretanje gospodarstva
Mogućnosti za financiranje ulagačkih projekata
Pokretanje i poboljšanje transporta i logistike

KLJUČNA PITANJA:

Kakve posljedice će ostaviti korona kriza, posebice u prvom kvartalu 2021. godine? Hoćemo li uspješno prebroditi jesen i zimu? Možemo li izbjeći težu gospodarsku krizu?
Je li u postojećoj situaciji moguće pokrenuti investicije i privući nove ulagače? Kakav je post-korona investicijski potencijal u RH?Treba li revizija hrvatskih izvoznih politika? Koja je moguća uloga ječe gospodarske diplomacije?
Kako izabrati strategije za borbu protiv dampinških cijena i nelojalne konkurencije?
Postoje li izgledne mogućnosti za jačanje pozicija na tržištu ulaganjem u R&D projekte i veće korištenje EU sredstava?
Koji su glavni tržišni trendovi u novonastalom okruženju – porast online prodaje, veća potrošnja lokalnih proizvoda?

PRIJAVA
ZAŠTO SUDJELOVATI?
TVRTKE

aktualne teme o najnovijim ulagačkim i izvoznim trendovima
uvid u najnovije sektorske politike te izvore financiranja projekata, kao i dobivanje informacija o korištenju nacionalnih i EU potpora
upoznavanje sa stajalištima domaćih i EU institucija, javne uprave te kontakti s potencijalnim partnerima, ulagačima i financijerima

DOBAVLJAČI / SPONZORI

prilika za kvalitetnu prezentaciju logističkih i transportnih usluga sudionicima skupa
upoznavanje s trenutnom izvoznom i ulagačkom klimom, stajalištima industrije te zakonskim okvirima i općom situacijom na tržištu

JLS I INSTITUCIJE

uvid u aktualnu ulagačku situaciju, posebice u kontekstu nastavka ulaganja u komunalnu infrastrukturu
dobivanje informacija o mogućnostima financiranja i sufinanciranja razvojnih projekta iz EU izvora (nova financijska perspektiva 2021-2027)
upoznavanje s inozemnim iskustvima i upoznavanje s modelom javno-privatnog partnerstva

BANKARSKI SEKTOR

uvid u lokalne, nacionalne i regionalne projekte u pripremi
upoznavanje sa stavovima političkih aktera
uvid u aktualne sektorske problematike i interakcija s ciljanom skupinom ulagača i poduzetnika

AKADEMSKA ZAJEDNICA

analiza aktualnog stanja na tržištu i predstavljanje akademskih projekata
uspostava kontakata s vodećim gospodarskim subjektima i nadležnim institucijama

MEDIJI

detaljniji uvid u post-korona tržišne prilike i sektorske potencijale u izvozu i privlačenju investicija
upoznavanje sa svjetskim praksama i uspješnim primjerima podrške gospodarstvu tijekom pandemije

*Konferencija će se održati sukladno svim naputcima Stožera civilne zaštite RH, odnosno uz strogo pridržavanje svih epidemioloških mjera (veliki prostor, osiguran razmak, dezinficijensi i maske za lice), kako bi se mogućnost zaraze svela na minimum.

Centar za razvoj i ulaganja d.o.o.
I. Kršnjavoga 1 (hotel Westin), Zagreb
T. +385 1 6329 111
E. office@inninvest.eu

www.inninvest.eu