Čišćenje bazena

Danas poznajemo brojne različite materijale od kojih su sagrađeni bazeni za kupanje. Najdostupniji su montažni bazeni koje postavljamo sami. Kvalitetniji i u cjenovno višoj skupini su poliesterski, betonski, zidani ili bazeni od nehrđajućeg željeza.

Voda je od životne važnosti. Ona čini dvije trećine našega tijela, čuva našu vitalnost i daje nam snagu. Vodu ne trebamo samo za život, ona nam može pružiti obilje veselja i u našem bazenu. Oni su dragocjene oaze koje nam u ovom prebrzom i napornom životu predstavljaju kutak gdje se možemo opustiti, biti aktivni tijekom slobodnog vremena i gdje možemo njegovati vlastito zdravlje.

Danas poznajemo brojne različite materijale od kojih su sagrađeni bazeni za kupanje. Najdostupniji su montažni bazeni koje postavljamo sami. Kvalitetniji i u cjenovno višoj skupini su poliesterski, betonski, zidani ili bazeni od nehrđajućeg željeza. Betonski i zidani bazeni obično su presvučeni posebnom plastičnom folijom, a kod starijih načina gradnje su obojeni posebnom klor-kaučuk bojom koja je postojana na uobičajene kemikalije koje su nam potrebne za pripremu vode.

Voda u bazenu mora biti čista, bezbojna i higijenski besprijekorna.

Pitka voda, kojom obično punimo naš bazen, odgovara ovim higijenskim zahtjevima. Ali kupači i utjecaji okoliša u vodu donose nečistoće, gljivice i bakterije koje se u vodi vrlo brzo razmnožavaju, posebno na temperaturi vode između 20 i 30 0C. Veće djeliće nečistoće odstranjujemo pomoću vodenoga usisavača i filtera, dok bakterije moramo neutralizirati pomoću tzv. „oksidacijskih sredstava“ kako bismo si osigurali besprijekornu vodu.

Opisat ćemo različite postupke i metode njege bazena za plivanje.

Temeljito čišćenje

S obzirom na upute proizvođača obično u bazenu ostavljamo vodu tijekom zimskog razdoblja. Iz tog razloga bazen moramo u proljetnim mjesecima temeljito očistiti. Kod izbora sredstava za čišćenje moramo paziti prije svega na to da ne sadrže supstancije koje bi kasnije, kada natočimo vodu u bazen, na bilo koji način utjecale na njezinu kvalitetu. Isto tako, moramo paziti na to da sredstva za čišćenje ne sadrže agresivne tvari koje bi mogle oštetiti skupe materijale.

U osnovi nečistoću koja se nakupi u bazenu možemo podijeliti na organsku i mineralnu. Kada kažemo organska načistoća, mislimo prije svega na čađu, prašinu, masnoće koje čistimo s POTZ 000. Mineralne nečistoće (vodeni kamenac) čistimo kiselim koncentratom za čišćenje KERACLIN F. Općenito važi da bazen ne čistimo na jarkom suncu. Kada se radi o tvrdokornoj nečistoći, bolje je bazen čistiti postupno i u više navrata, nego upotrebljavati koncentrate za čišćenje. Na taj ćemo način sačuvati bazenski materijal i pobrinuti se za siguran rad. RANDKLAR upotrebljavamo za čišćenje bazenskoga ruba za vrijeme sezone kupanja.

Prije korištenja bazena moramo provjeriti i filter. Kod pješčanih filtera potrebno je pregledati pijesak i prema potrebi ga zamijeniti. Kod filtera s filterskim ulošcima je uloške potrebno povremeno očistiti. Ako prilikom pregleda ustanovimo da su ulošci oštećeni, zamijenimo ih.
pH vrijednost

Ispravna pH-vrijednost jedan je od najvažnijih faktora kod kemijske pripreme vode. Bez obzira na to za koju smo se metodu odlučili, uvijek je potrebno najprije podesiti pH-vrijednost. Poslije natakanja vode u bazen najprije moramo provjeriti njezinu pH- vrijednost. Ona nam govori reagira li voda kiselo, neutralno ili bazično. pH-vrijednost obično mjerimo pomoću priručnog mjerača (POOLTESTER).

Kada u početku napunimo bazen, pH-vrijednost je potrebno provjeravati dnevno, a kasnije kada se voda umiri, tjedno. Idealna pH-vrijednost bazenske vode mora se kretati između 7,1-7,4. Ako je niža od 7, voda je kisela što uzrokuje koroziju metalnih dijelova na instalacijama, izmjenjivaču topline i filteru. Kada je pH-vrijednost iznad 7,6, dolazi do lučenja mineralnih tvari (bijele naslage na bazenu), počinje svrbjeti koža i počinju nas peći oči.

Isto tako, kod povišene pH-vrijednosti dezinfekcijska sredstva djeluju manje učinkovito što nas dovodi do problema s održavanjem higijenski besprijekorne vode. pH-vrijednost vode podešavamo pomoću pH-regulatora. Obično se isporučuju u obliku granulata koji otopimo u vodi i ulijemo u bazen.
pH-vrijednost snižavamo REGULATOR pH MINUS-granulatom, a povećavamo REGULATOR pH PLUS-granulatom. Kada postoji opasnost od izlučivanja mineralnih tvari i željeza, u vodu dodajemo još i CALZESTAB-EISENEX. Dodavanje obavljamo poslije punjenja bazena, a prije prvog kloriranja.

Bez obzira na oblik klora moramo paziti da ga je u vodi dovoljno kako bi uništavao bakterije i osiguravao besprijekornu vodu. Sadržaj se klora u vodi mora kretati između 0,3-0,6 mg slobodnoga klora u litri vode

Dezinfekcija vode

Za pripremu vode na tržištu imamo različita sredstva za dezinfekciju. Najčešće se kao oksidant pojavljuje klor u različitim oblicima, i to: Natrijevhipoklorit (tekućina), Kalcijevhipoklorit (tablete ili granulat) i tzv. organski klor (T-GRANULAT 65, T-GROSSTABLETTEN) kod kojeg se kao nositelj klora pojavljuje izocijanurna kiselina, koja sprječava brzo ishlapljivanje klora iz vode radi sunčeva svjetla i topline, ne mijenja pH-vrijednosti vode, u vodi je potpuno topiv tako da ne ostavlja mineralne naslage na stjenkama, omogućuje dugotrajno skladištenje i relativno je siguran i jednostavan za primjenu.
T-GROSSTABLETTEN, koje sadrže 90% aktivnoga klora, koristimo za dugotrajnu dezinfekciju pomoću plutače. T-GRANULAT 65, koji sadrži do 65% aktivnoga klora upotrebljavamo za tzv. šok kloriranje, koje obavljamo u dvotjednim ciklusima.

Bez obzira na oblik klora moramo paziti da ga je u vodi dovoljno kako bi uništavao bakterije i osiguravao besprijekornu vodu. Sadržaj se klora u vodi mora kretati između 0,3-0,6 mg slobodnoga klora u litri vode. Kod trenutačnog kloriranja željena je vrijednost sadržaja slobodnoga klora u vodi do 1,5 mg/lit. Količinu klora u vodi najlakše provjeravamo priručnim mjeračem koji radi pomoću reagentne tablete.

Klor nije jedino dezinfekcijsko sredstvo za privatne bazene. Poduzeće CHEMOFORM u svom programu ima i specijalne tekućine na bazi polimera kvarternih amonijevih spojeva (ALBA SUPER), kojih je glavna prednost u tome da ne sadrže klor, ne nadražuju kožu i biološki su razgradiva te neškodljiva za okoliš.
Osim navedenoga, poduzeće u svojem programu ima i dezinfekcijska sredstva na bazi aktivnoga kisika (AQUABLANC SISTEM). Njihova prednost je u tome što ne sadrže klor. Prednosti: još uvijek najučinkovitija dezinfekcija.

Sprječavanje algi

Alge su najjednostavniji biljni organizmi sposobni za fotosintezu. Rastu u pogodnim uvjetima u velikim kolonijama. Bazenska voda ispunjava ove uvjete. Same alge nisu izvor infekcija, ali nude idealnu podlogu za razvoj ostalih mikroorganizama. Odumrle su alge hrana za bakterije. Alge imaju i karakteristiku da s vremenom postanu otporne na klor što znači da ih više ne možemo uništavati klorom.

Stoga je CHEMOFORM proizveo posebne tekućine algicide koji sprječavaju njihov rast i koji ih i uništavaju. U osnovi algicide možemo podijeliti u dvije skupine. U nižoj su cjenovnoj skupini inače učinkoviti algicidi, ali se u dodiru s vodom u kojoj je prisutan klor blago pjene (ALBA), naročito u bazenima koji imaju uređaje za plivanje protiv vodene struje i mlaznice za masažu. Kvalitetniji algicidi (ALBA SUPER) nisu pjenušavi tako da njihova primjena ne ovisi o količini klora u vodi i primjereni su za sve bazene.

Upahuljivanje

Pahuljenje, odn. flokulacija postupak je kojim mikronske nečistoće koje filter ne može zadržati zgušnjavamo. Voda koja sadrži ovu vrstu nečistoće je mutna. Ako u vodi izmjerimo zadovoljavajuću količinu slobodnoga klora a voda je mutna, potrebno je izvršiti flokulaciju. To možemo učiniti na dva načina. Kod bazena s pješčanim filterom FLOCKFIX dodajemo u preljevni kanal ili skimmer (150-200g/10m3 vode).

Sredstvo za pahuljenje zgušnjava nečistoću koju će potom pješčani filter zadržati. Filter isperemo. Kod filtera s ulošcima ovaj način nije primjenjiv. U tom slučaju navečer zaustavljamo protočnu crpku i flokulant ulijemo izravno u bazen. Poslije nekoliko sati nečistoće će se zgusnuti i spustiti na bazensko dno; pomoću vodenoga usisavača pažljivo je usišemo. Ovaj način pahuljenja primjeren je za sve vrste filtera.

Prezimljavanje bazena

Vodu koja u bazenima ostaje tijekom zimskog razdoblja potrebno je primjereno pripremiti. Razinu vode spustimo ispod otvora za ispust i u vodu ulijemo CALZELOS-sredstvo za prezimljavanje bazena i koje na sebe veže mineralne tvari da se ne bi izlučivale na bazenske stjenke te usporava rast algi. Bazen pripremljen na ovaj način lakše ćete i brže očistiti te smanjiti potrošnju sredstava za čišćenje. Doziranje: 200-400g/10m3 vode, obzirom na njezinu tvrdoću.
Održavanje bazena

Svaki bazen, sagrađen ili samo postavljen, u osnovi je ipak samo prostor u kojemu se nalazi veća količina vode koju je da bi ostala lijepa, čista, bistra i zdrava za kupanje, potrebno brižno održavati. Naravno da ste se pobrinuli da je bazen opremljen dovoljno snažnim uređajem za pročišćavanje primjerenim veličini i opterećenju bazena ( broj kupača, vanjski ili unutarnji). Ali ni to još nije dovoljno. Vodu u bazenu osim mehaničkog pročišćavanja ( uređaj za pročišćavanje ) potrebno je i kemijski tretirati, bilo redovitom kontrolom vode i ručnim ili automatskim dodavanjem različitih sredstava za održavanje vode. Preporučljivo je da se pobrinete za pokrivanje bazena radi zaštite od nečistoća kada nije u uporabi ili radi sigurnosti ( djeca, domaće životinje ), te za sprječavanje hlađenja vode. Za odstranjivanje nečistoća s dna bazena potreban vam je još odgovarajući vodeni usisavač kojim ćete očistiti bazensko dno. I, naravno u slučaju kvara trebate brz servis koji će vam jamčiti dovoljnu količinu rezervnih dijelova, barem za ključne elemente potrebne za nesmetano djelovanje bazena. Doista bi bilo vrlo neugodno kad bi vam usred najvećih vrućina otkazala protočna crpka bez koje voda u bazenu ne može ostati čista, a da servisa s rezervnim dijelovima jednostavno nema.

Ili da na rezervne dijelove za crpku morate čekati oko mjesec dana ! Ukoliko redovito ne kontrolirate vodu u bazenu, prije svega radi zaboravljivosti ili nedostatka vremena koje vam je potrebno za održavanje vode, voda u bazenu može se brzo ”pokvariti”. Iz tih se razloga u bazensku strojarnicu mogu postaviti različiti uređaji, koji će automatski mjeriti kvalitetu vode i upravljati crpkama koje u bazen doziraju potrebne količine sredstava za njegu vode. U bazenskoj se vodi pomoću takvih uređaja mogu mjeriti količina slobodnog klora, redox signal i pH (kiselost)-vode. Osim navedenoga, pomoću automatskih uređaja bazensku vodu možemo bistriti posebnim sredstvima za pahuljenje, i možemo joj dodavati potrebne količine algicida. Još uvijek je potrebno ručno se brinuti za mekanu vodu pomoću sredstava koja sprječavaju izlučivanje vapnenca i željeza na bazenske stjenke ( calzestab – eisenex ). Iako će svi ti uređaji biti postavljeni, i jamče automatsko djelovanje i brigu za čistu i besprijekornu vodu, još uvijek nam ostaje briga da nam ne ponestane koje od tekućih sredstava za njegu vode. Osim navedenoga, uređaje je potrebno s vremena na vrijeme pregledati i održavati, isto kao i sve ostale uređaje u strojarnici.

POSTUPCI Postupci čišćenja bazena

RAVNOTEŽA Uravnoteženje pH vrijednosti vode

KLOR Klasična dezinfekcija klorom Najprije uravnotežimo pH vrijednost vode

ALBA SUPER Metoda dezinfekcije s alba super Najprije uravnotežimo pH vrijednost vode

AQUABLANC Metoda C: dezinfekcija aktivnim kisikom (aquablanc sistem). Najprije uravnotežimo pH-vrijednost vode

ALGE Spriječavanje i uništavanje algi u bazenima za plivanje

Izvor: www.masmedia.hr