Dan graditelja

U odnosu na 2008. godinu broj zaposlenih krajem 2012. pao je za 48 tisuća, što znači da tisuću radnika mjesečno gubi posao.

Fizički obujam građevinskih radova pao je istodobno za 54 %, a broj odobrenja za gradnju kao pokazatelj budućih trendova je vrlo malen, rekao je direktor Sektora za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo HGK Vedran Vilović.

Građevinske tvrtke prednjače u nelikvidnosti te se na njih odnosi četvrtina neizvršenih osnova za plaćanje, nekadašnje perjanice građevinarstva u velikim su poteškoćama, računi su im  blokirani, a neke se pokušavaju izvući predstečajnim nagodbama, kaže  Vilović.

Problem dodatno pojačavaju poslovne navike građevinara, koji čekaju  bolja vremena nadajući se da će sadašnje nedaće proći, ali zlatne godine  teško će se ponoviti.   Stoga su, dodaje, neminovne promjene čiju potrebu potencira ulazak  Hrvatske u EU, ali koristi će biti jedino ako se građevinari dobro  pripreme, odnosno ojačaju kao bi mogli konkurirati i u Hrvatskoj i  drugim zemljama.      U kojem obujmu predimenzionirani građevinski sektor u Hrvatskoj nakon  prvog srpnja može opstati, jedno je od glavnih pitanja postavljano na  skupu, a odgovori su uglavnom naglašavali potrebu udruživanja i okrupnjavanja. Država pomaže popuštanjem administrativne stege i skraćivanjem  procedura za početak gradnje, rekao je pomoćnik ministrice graditeljstva i prostornog uređenja Željko Uhlir.

Među ostalima rekao je da će domaći inženjeri biti oslobođeni sadašnje obveze skupljanja bodova po stručnim skupovima, jer takvu obvezu nemaju njihovi kolege u EU-u pa će im lakše konkurirati.

Juraj Ivanković, nadležan za provedbu operativnih programa za  strukturne fondove EU-a u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova  EU-a, hrabri građevinare podatkom da je od 80 milijardi kuna koje će  Hrvatskoj biti na raspolaganju iz EU-ovih fondova u proračunskom  razdoblju od 2014. do 2020. godine, 80 % namijenjeno je “hard”  projektima, odnosno gradnji raznih fizičkih, građevinskih objekata. Prilika za građevinare je u projektima u vodoopskrbi, zbrinjavanju  otpada, sustavima zaštite od poplave, navodnjavanju i prometnoj  infrastrukturi rekao je Juraj Ivanković.

www.zv.hr