Ispravno planirajte vodene vrtove i vrtna jezerca

Postavljanje vrtnog jezerca ubraja se u radove niskogradnje. Kao i svaki građevinski projekt i vrtno jezerce mora trajati u pravilu nekoliko desetljeća. Da bi u tom razdoblju imali što je moguće manje problema neophodno je brižljivo planiranje.

Najmanje što možete napraviti jeste adekvatna skica s ucrtanim položajem vodenog vrta iz koje je vidljiva i njegova veličina. Osim toga neophodno bi bilo ucrtati staze uz jezero, eventualne objekte i veće drveće.

Osim položajnog nacrta jezera bilo bi dobro napraviti i planirani profil presjeka; i tu je dovoljna samo skica koja će služiti kasnije kao predložak iz koje su vidljive planirane dubine i dužine. Za veće vodene vrtove i jezera s tokovima potočića neophodan je građevinski nacrt s točno određenim mjerilima.

S aspekta jednog arhitekta time planiranje projekta niskogradnje nije završeno. Jedan vodeni vrt sljubljen s prirodom pružat će zadovoljstvo samo ako su u obzir uzeti u punoj mjeri i svi ekološki aspekti. U konačnici vodeni vrt realiziran s ljubavlju ne može egzistirati bez vodene crpke, filtara i kemijskih sredstava za njegovo čišćenje ukoliko naravno ne želite da se pretvori u mutnu baruštinu.

Razlog zamućenosti vode, jednako kao i ubrzanom množenju algi leži u nesposobnosti malih stajaćih voda za samočišćenjem, naročito ako prilikom njihove realizacije nisu u potpunosti uzeti u obzir svi ekološki aspekti. Malo vrtno jezerce sigurno neće nikada postići prirodnu kvalitetu i stabilnost kao jezero srednje veličine. Ali vrtna jezerca mogu se oblikovati tako da se postigne što je moguće veća stabilnost mini vodene površine. Tu se prije svega računa s uravnoteženim modeliranjem profila dubine. S jedne strane jezero mora imati dovoljnu dubinu u sredini, s druge strane dovoljne su zone plićaka. U tim različitim zonama treba posaditi dovoljno različitog bilja. Što je još važnije posađeno bilje mora rasti samo od sebe i umnožavati se. Biljke ne samo da proizvode kisik , one značajno doprinose stabilnosti i uravnoteženosti vodenog jezera.

Sječa stabala, krčenje i propisi

Tko se bavi mišlju o sječi stabala uključujući i krčenje mora se prije početka radova raspitati o pravnim konzekvencama. U pravilu to znači da prije početka sječe stabala morate priskrbiti neophodnu dozvolu i to naročito za sječu bjelogoričnih i crnogoričnih stabala promjera stabla od 10 cm odnosno obujma stabla od 30 cm. Promjer odnosno obujam stabla mjeri se na visini od 1 m od površine tla.

Ovi podaci nalaze se u pravnim propisima statuta o zaštiti stabala pojedinih općina u nadležnim uredima za prostorno uređenje te uredima za zaštitu okoliša gdje se i predaju neophodni zahtjevi. Tako će primjerice nadležni ured izdati dozvolu samo za sječu stabala uz uvjet novih nasada odnosno dodatnog ozelenjavanja. Koliko takav jedan ured interesira položajni nacrt posjeda u kojem su ucrtana stabla za sječu eventualno s podacima o vrsti drveća, promjeru stabla i krošnje, razjasnit će se direktno u nadležnom uredu.

Iz tog pravilnika izuzeta su stabla voća u malim vrtovima. Ipak oprez, tako drvo oraha u duhu pravilnika o zaštiti stabala nije voćka, već se ubraja u bjelogorično drveće. Pravni propisi za stabla voća određeni su prema saveznom zakonu o malim vrtnim površinama prema kojem stabla voća ne podliježu izdavanju dozvola za sječu. Osim toga treba uvažavati i zakon o zaštiti prirode pojedinih saveznih država. Primjerice vjerojatno je sječa stabala u razdoblju polaganja ptičjih jaja/inkubacije zabranjena ili je omogućena pod posebnim uvjetima.