Planiranje vrta

Vodite računa o uporabi domaćih materijala i bilja, koje je uglavnom cjenovno povoljnije te ukalkulirajte buduće troškove i troškove stalne njege i održavanja vrta.

Vrt ispred kuće je svojevrsna vizit-karta kuće, njegovo oblikovanje i forma moraju biti usaglašeni sa susjedima i lokalnim propisima.Vrtovi kuća u nizu imaju vrlo male širine zemljišta te se svakako preporuča komunikacija sa susjedima. Prostornom podjelom ili podjelom na različite nivoe mogu i mali vrtovi izgledati vrlo interesantno. Vrtovi koji su dijelom ili u cjelosti ograđeni zidom mogu zrcalnim površinama i njihovim kombinacijama s ukrasnim biljem djelovati optički veći.Zaštitu od susjedovih pogleda osigurava gusto, niskorasteće bilje. Nemojte saditi bilje koji bi svojim grmljem ili sjenom moglo smetati susjedima. Travnate površine čine vrtove prostranijim.

Vrtni uređaji i raslinje

Oblokovanje vrta određuje se prema veličini, položaju sunca i prirodnim datostima zemljišta. Prilikom planiranja vrta i odabira vrtnog raslinja savjetovat će Vas rado vrtlar, inženjer hortikulture ili škola za hortikulturu. Pretpostavka za uspješan rast bilja jeste zemljište bogato hranjivim tvarima. Iskopi zemljišta i građevinski otpad nisu pogodni za uzgoj vrta.Poboljšanje sastava tla vrši se prema sadržaju hranjivih tvari i kiselosti zemljišta i to dodavanjem vapnenca, gnojiva ili treseta. Visokovrijedni humus se dobiva iz komposta.Trava zahtjeva posebno temeljitu pripremu tla jer se košenjem oduzimaju velike količine hranjivih tvari. Količina za sijanje trave ne smije prekoračiti 30 grama po m2, u protivnom će trava propasti jer je pregusta. Mješavinu sjemenja će najbolje odrediti stručnjak prema vrsti tla i klimatskim uvjetima.Suhozidi, potporni zidovi ili kratke palisade oblikuju teren i služe kao okvirne gredice. Pergole ili blende za zaštitu od pogleda nude ujedno i zaštitu od sunca.Posebno su dražesne i vodene površine u vrtu. Djeluju umirujuće, a i svojim isparavanjem pgoduju bilju. Zato ih treba već prema mogućnostima svakako integrirati u vrt kao jezerca (pa i kao jezero za plivanje), na osunčanom mjestu, s dekorativnim vodenim raslinjem, ribicama, vodenim bazenima, biljem u košarama s mogućnošću odvodnje, pojilima za ptice i vodoskocima.