Pokrivanje bazena za plivanje

Pokrivanje bazena za plivanje može biti:

  • u obliku specijalne mreže, koja se preko ručnog vitla na dvije vodilice zateže preko bazena u cilju osiguranja (zaštita od nesreće)
  • u obliku valjkastog pokrivanja ili pokrovne ploče koja služi kako kao osiguranje bazena tako i u cilju smanjenja toplinskih gubitaka te za zaštutu od onečišćenja, npr. lišće.