Postavljanje ograde

U područjima s novogradnjama takvi se građevinski projekti rješavaju često na licu mjesta s direktnim susjedima. I tu se ograda postavlja na granici zemljišta. Takva vrsta zajedničkog stvaranja ograde vrta čak je i regulirana od strane zakonodavca. Ukoliko su dva susjedna zemljišna posjeda izgrađena onda su obje strane dužne zajednički financirati i snositi odgovornost za postavljanje, održavanje i njegu ograde.

Troškovi popravka se također financiraju zajednički, naravno ukoliko su oštećenja nastala djelovanjima atmosferilija ili prirodnim habanjem. Ukoliko je šteta nastali osobnim djelovanjem jedne od strana, primjerice ako susjedovo dijete biciklom izazove defekt na ogradi, onda taj susjed mora sam snositi troškove popravka ograde.

Ukoliko je izgradnja izvršena samo na jednoj strani, a Vi kao susjed primijetite da recimo visina ili granično markiranje ograde ne odgovaraju propisanim dimenzijama imate pravo na žalbu kod nadležnog zavoda za gradnju. To naravno vrijedi za vrijeme neposredno nakon postavljanja ograde. Ako žalbu uložite nakon isteka nekoliko godina podnošenje žalbe će se tretirati kao takozvano „pravo na boravište“ Naravno vlasnici ograde jamče za štete trećim licima ili drugim vlasnicima. Zato ogradu treba postaviti sigurno i s dobrim sidrenjem.

Ukoliko vremenom stupovi ograde izgube na svojoj stabilnosti moraju se odmah zamijeniti novim. Kod drvenih stupova to je slučaj zbog truljenja, a kod aluminijskih i željeznih stupova materijal uništava oksidacija. Možda zajedno sa svojim susjedom možete odmah postaviti novu ogradu što je često bolje i isplativije od zamjene starog i dotrajalog materijala.