Kako stvoriti preduvjete za razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružno gospodarenje zgradama i prostorom u RH

Odgovor na ovo pitanje dao je modul Kružno gospodarstvo, u okviru GBRPO DIGITAL 2020 edukacije, koji je održan 27. listopada 2020. godine. Na modulu su sudjelovali sljedeći predavači: Ines Androić Brajčić, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i prof.dr.sc. Saša Marenjak, Građevinski Fakultet Osijek.

Edukacija je okupila 30ak sudionika raznih struka, većinom arhitekata i inženjera građevinarstva.

Donošenjem Programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i Programa razvoja kružnog gospodarenja zgradama i prostorom utvrditi će se između ostalog i okvir za korištenje bespovratnih sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI) u novom Višegodišnjem financijskom okviru 2021. – 2027. godine te kroz tri posebna cilja svakog programa stvoriti preduvjeti za razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružno gospodarenje zgradama i prostorom u RH, ističe Ines Androić Brajčić.


Najznačajniji očekivani učinci provedbe programa su:

 • bolja kvaliteta života i zdravlja ljudi u urbanim područjima
 • održivi društveni, gospodarski i prostorni razvoj RH
 • jačanje otpornosti na klimatske promjene, smanjenje toplinskih otoka
 • postizanje ciljeva Europskog zelenog plana
 • gospodarska stabilnost temeljem neovisnosti o primarnim sirovinama
 • ekonomski rast temeljem veće vrijednosti i dostupnosti građevinskog materijala
 • povećanje stope zaposlenosti
 • troškovno optimizirani cjeloživotni vijek zgrada
 • povećanje broja ponovno korištenih prostora i zgrada
 • povećanje trajnosti, stabilnosti i sigurnosti zgrada i bolja energetska učinkovitosti istih
 • usporavanje širenja i/ili kontrolirano širenje građevinskih područja
 • otpornost zgrada na očekivane klimatske promjene i katastrofalne događaje
 • smanjenje ugljičnog otiska zgrada
 • smanjenje zagađenja zemlje, vode i zraka
 • očuvanje okoliša
 • smanjene količine građevnog otpada
 • podizanje društvene svijesti o održivom okolišu i načelima kružne ekonomije u području zgradarstva
 • povećanje pristupačnosti i sigurnosti te očuvanje kulturnih i društvenih vrijednosti.

Zatim, prof. dr. sc. Saša Marenjak, sa Građevinskog fakulteta Osijek, održao je prezentaciju: “Analiza cjeloživotnih troškova održavanja i eksploatacije građevine visokogradnje”.
Građevinska industrija jedna je od najintenzivnijih industrija po korištenju materijala i prirodnih resursa koji su neophodni za njihovu proizvodnju.
Građevine su izgrađene od materijala različitog porijekla i namjene čiji je proizvodni proces, počevši od ekstrakcije sirovine preko transformacije u finalni proizvod i odlaganja u okoliš na kraju životnog vijeka, odgovoran za značajan dio globalnog utjecaja na okoliš od strane suvremenog društva.

Predavač je u okviru svog predavanja obradio sljedeće teme:

 •  Ukupnu životnu vrijednost građevina i izračun troškovno optimalne varijante
 •  Izračun cjeloživotnih troškova
 •  Izbor optimalne varijante
 •  Kriterije za izračun optimalne varijante

S ovim modulom, završena je 9. po redu GBPRO edukacija koja je osigurala 26 novih certificiranih stručnjaka zelene gradnje, kojih u ovom trenutku ima 246.

Polaznici edukacije stekli su nova znanja i vještine te dobili najnovije informacije iz područja zelene i održive gradnje, energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije te održivog prometa i e-mobilnosti.